Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bygglov

Boka tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd

Om du har ett pågående byggärende och behöver boka tid för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.

För att använda den här och andra e-tjänster behöver du logga in med e-legitimation.
Läs om e-legitimation

Du behöver boka din tid tre veckor innan du önskar mötet. Tänk på att kontrollansvarig behöver närvara.

Boka tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd


Med anledning av spridningen av Covid-19 genomför bygglovenheten tekniska samråd och slutsamrådsmöten via telefon för att minimera risken för smittspridning. Vi vill även att deltagandet vid arbetsplatsbesök begränsas i antal personer. Om bygglovenheten bedömer att ett slutsamrådsmöte behöver genomföras på plats meddelar vi dig.

Behöver du boka om din tid?

Länk till avbokningen skickas i er bokningsbekräftelse.
Du behöver därefter logga in på nytt i e-tjänsten för att boka en ny tid.

Tekniskt samråd

När du kommer på det tekniska samrådet kommer du att få träffa din byggnadsinspektör. Mötet kan hållas fysiskt eller digitalt. Ni kommer gå igenom genomförandet av byggnationen. Din kontrollansvarige behöver vara med på mötet.

Arbetsplatsbesök

I de flesta fall ska byggnadsinspektören vid minst ett tillfälle under byggprojektets gång besöka arbetsplatsen. Behovet av arbetsplatsbesök gås igenom på det tekniska samrådet. Mötet hålls på byggarbetsplatsen fysiskt eller digitalt. Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsinspektören bland annat att:

 • kontrollplanen och bygglovet följs,
 • den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning, och
 • inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Din kontrollansvarige behöver vara med på mötet.

Slutsamråd

Mötet hålls på byggarbetsplatsen fysiskt eller digitalt. Vid slutsamrådet går byggnadsinspektören bland annat igenom:

 • hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i startbeskedet har följts,
 • om avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskapskrav,
 • den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen,
 • den kontrollansvariges utlåtande,
 • annan dokumentation över arbetets utförande,
 • behov av andra åtgärder, och
 • förutsättningarna för ett slutbesked

Sidan uppdaterades: