Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Bygglov - hur går det till?

När du har skickat in en ansökan om bygglov bedömer vi om det du har tänkt att bygga uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i detaljplaner, plan- och bygglagen och Boverkets byggregler.
 1. Krävs det bygglov eller anmälan?

  Ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller anmälan, och vilka regler som gäller för just ditt område.

  Stora delar av Nacka kommun har en detaljplan. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i området. Du kan själv hämta gällande detaljplaner från Nackas webbkarta. Klicka på området där din fastighet ligger! Om det behövs kan du zooma i kartan.

 2. Ta fram handlingar och skicka in din ansökan

  Det är enklast och snabbast att ansöka genom att använda vår e-tjänst. Du behöver då ha e-legitimation. Men se först till att du har de handlingar som behöver ingå i ansökan.
  Hjälpredor till ditt byggprojekt - här finns exempel på ritningar, mallar till kontrollplaner med mera.

  E-tjänst för att söka lov eller anmäla
 3. Kommunen handlägger

  När kommunens bygglovsenhet har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Det tar ca 10 dagar. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även bekräftelse till ägaren.

  Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in.

  Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

  De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 4. Bygglovet beviljat!

  Läs noga vad som gäller för ditt lov, det står i beslutet.

  Före projekt- och byggstart behöver du få ett startbesked. I de flesta fall får du startbeskedet efter att du haft ett tekniskt samråd med kommunen. Vid enklare ärenden, till exempel för en mindre tillbyggnad eller fasadändring, kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

 5. Tekniskt samråd och startbesked

  När du fått bygglov kommer kommunen att kalla till ett tekniskt samråd. Då granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om det går att ge lov. När du har fått startbesked får du börja bygga.

  I samband med startbeskedet får du också fakturan för kommunens arbete med bygglovet.
  Läs här om ungefärliga avgifter för några vanliga typer av byggen.

 6. Arbetsplatsbesök

  Vid större byggnationer gör kommunen arbetsplatsbesök. Där ska även den kontrollansvarige delta. Då följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

 7. Slutsamråd

  Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Då bokar ni in en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige.

 8. Slutbesked måste finnas innan byggnaden får användas

  När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet med ett slutbesked. Det är ett viktigt dokument, eftersom byggnaden eller åtgärden inte får tas i bruk innan det finns.

  Du är alltid välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice om du inte finner svar på de funderingar du har - se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.