Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Varför kan jag inte lita på gränserna i kartan?

När ni tittar på Nacka kommuns digitala karta och utskrifter från den (till exempel nybyggnadskartan) vill vi att ni är medvetna om att gränserna i kartan inte är juridiskt gällande och att de kan vara av varierande kvalitet. Eftersom kartan är digital uppfattas den ofta som väldigt exakt, men så är det inte alltid.

Juridiskt sett är det gränsmarkeringarna som finns på marken som avgränsar fastigheten. Då det inte går att återfinna dem används förrättningskartan från när gränsen tillkom för att bedöma gränsens rätta läge.

Läs mer om fastighetsgränser

Kartan har inte alltid varit digital. Tidigare redovisades fastighetsindelningen i Nacka på kartblad i A1-format. Dessa ajourfördes manuellt genom att man suddade den utgående gränsen och ritade in den nya.

När kartan digitaliserades gjordes det till största delen manuellt, vilket i sig ger en osäkerhet i kvaliteten.

Nacka kommun har ett flertal gånger bytt kartsystem och detta kan också ha en viss inverkan.

Tidigare bestod Nacka av flera lokala koordinatsystem som senare har lagts ihop vilket medför att det kan finnas systematiska fel i flera områden.

Med dagens moderna teknik har vi möjlighet att mäta mer exakt än man hade för t.ex. hundra år sedan. Detta kan bland annat visa sig genom att måtten på äldre kartor inte alltid stämmer med de verkliga måtten i områden med brant eller besvärlig terräng.

Uppdatering av kartan

Nacka kommuns digitala karta uppdateras med information från flygfotografering och genom mätningar på plats, till exempel vid utredning av områden som skall detaljplaneras, arbete med nybyggnadskartor samt vid ändring av fastighetsindelningen. En del områden kan ha mer aktuell information än andra områden.

Sidan uppdaterades: