Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om Nackas koldioxidbudget

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om koldioxidbudgeten.
13

Vad gör Nacka kommun för att minska utsläppen?


Svar:

Nacka kommun har som ambition att arbeta för en låg klimatpåverkan. Initiativ som fler laddplatser för elfordon, fortsatt satsning på god cykelinfrastruktur, energieffektiviseringar, investeringar i solceller och inte minst den stora satsningen på utbyggnad av tunnelbanan till Nacka, är några exempel på vad kommunen både planerar och genomför på kort och längre sikt för att minska utsläppen och därmed kommunens bidrag till klimatförändringarna. Här kan du läsa mer om Nackas miljömål och läsa miljöprogrammet i sin helhet.

Nacka kommun gör också olika insatser för att inspirera privatpersoner och företag till hur de kan minska sina utsläpp, exempelvis genom kommunens energi- och klimatrådgivning. Läs mer om energi- och klimatrådgivning här.

Fick du svar på din fråga?
10

Vad är en koldioxidbudget?


Svar:

En koldioxidbudget är ett sätt att visa hur mycket utsläppsutrymme vi har, och därmed bestämma hur snabbt minskningarna måste ske för att budgeten inte ska överskridas. Modellen är framtagen av forskare på Uppsala universitet och utgår från Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Fick du svar på din fråga?
9

Vad är slutsatserna i rapporten?


Svar:

Nacka kommuns koldioxidbudget visar att utsläppsminskningar är beroende av att åtgärder vidtas inom kommunorganisationen, i näringslivet samt bland kommunens invånare och de som är verksamma i kommunen.

I den rapport som tagits fram för Nacka kommuns framgår följande:

  • Kommunens utsläpp uppgick år 2019 till 217 000 ton CO2.
  • Om utsläppen ligger kvar på samma nivå som idag kommer budgeten att överskridas inom 6 år.
  • Idag sker de största utsläppen av fossil koldioxid inom de tre sektorerna, inrikestransporter (77 000 ton), utrikes sjöfart (70 000 ton) och utrikesflyg (51 700 ton).
Fick du svar på din fråga?
8

Vilka utsläpp ingår i budgeten?


Svar:

Utsläppen som ingår i budgeten kommer från från jordbruk, egen uppvärmning, avfall, arbetsmaskiner, industri, inrikes transporter, el- och fjärrvärme och utrikes transporter (flyg och sjöfart).

Beräkningsmetoden som tillämpats för att utarbeta Nackas CO2-budget – Tyndall Carbon Budgets metoden (TCB-metoden) – är integrerad i Science Based Targets (SBT) riktlinjer för städer.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: