Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hållbara livsmedel

De flesta tycker nog att det viktigaste är att mat smakar gott, men för klimatets skull behöver vi också nyttja råvaror och restprodukter bättre, öka konsumtion av klimatsmarta vegetabiliska proteiner som alternativ till kött, samt ge bättre förutsättningar för god hälsa.

Öka andelen ekologiskt och svenskt

Nacka kommun har i sitt miljöprogram mål om att öka den ekologiska delen av de livsmedel som kommunen köper in. Målet är att öka de ekologiska inköpen till 75 procent senast 2030.

Nacka kommun har även mål om att öka andelen närproducerad mat i kommunens verksamheter med 90 procent till 2030 inom varugrupperna kött, fågel, mejeri och ägg från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige.

Minskad klimatpåverkan

Produktion av livsmedel är en stor källa till klimatpåverkande utsläpp och trenden är att de ökar. Kommunen köpte under 2017 in ett system som kan räkna om inköpsdata till klimatpåverkan. Med hjälp av det kan klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp mätas. Vi följer upp hur stor klimatpåverkan som maten vi köper har i form av koldioxidekvivalenter (CO2e) och vårt mål är att klimatpåverkan från maten ska minska till 1,1 kg CO2e/kg mat senast 2030.

Minskat matsvinn

Att vi minskar vårt matsvinn är både bra för miljön och för att vi inte ska slösa med begränsade resurser. I Sverige och världen slängs enorma mängder mat i onödan varje år. Det är ett slöseri som inte bara slukar pengar och naturresurser utan också påverkar klimatet. För att minska slöseriet kan alla hjälpa till.

Ett av målen i kommunens Avfallsplan 2021-2026 är att avfall och matsvinn förebyggs. Matsvinnet kan minska genom bättre planering, förvaring, tillagning och servering. Att minska avfallet och matsvinnet kommer leda till minskade kostnader för avfallshantering och lägre kostnader för inköp för de kommunalt finansierade verksamheterna. Målet omfattar tre delmål. De har sin grund i kravet att de kommunala avfallsplanerna ska innehålla mål för att förebygga avfall samt kravet i miljöbalken att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utnyttja möjligheterna att minska mängden avfall.

Mer information

Klimatlådan minskar matsvinn i Nackas kommunala skolor

Nackas kommunala skolor och förskolor serverar cirka 19 000 portioner varje dag, det vill säga omkring 3 miljoner portioner per år, men all mat hamnar tyvärr inte i barnens och elevernas magar utan blir över och kan inte tas till vara. Kökspersonalen försöker givetvis planera för att inte laga för mycket mat men uppskattningsvis blir överskottet ändå cirka 180 ton per år.

Från och med 21 maj 2021 kan elever och anställda i Nackas kommunala skolor och förskolor köpa hem överbliven mat från dagens lunch till självkostnadspris. För att rädda den överblivna maten inför nu Nackas kommunala skolor och förskolor Klimatlådan. Klimatlådan innebär att elever och anställda kan fylla en medhavd matlåda med överbliven mat efter lunchens slut. De betalar matens självkostnadspris och betalningen görs till skolans eller förskolans Swishnummer. Här hittar du anvisningar för Klimatlådan. (PDF-dokument, 100 kB)

Affischer om Klimatlådan att använda i din skola eller förskola:

Klimatlådan blå affisch (PDF-dokument, 213 kB)
Klimatlådan lila affisch (PDF-dokument, 214 kB)
Klimatlådan rosa affisch (PDF-dokument, 220 kB)
Klimatlådan turkos affisch (PDF-dokument, 215 kB)

Enligt beräkningar kan satsningen ge ett minskat utsläpp med 83 ton koldioxidekvivalenter, vilket ungefär motsvarar 83 svenskars genomsnittliga bilåkande under ett år.

Råd för att minska matsvinnet

Några enkla tips för att minska matsvinnet är att:

 • Planera - Planera dina inköp och köp inte mer mat än du tror du kommer att äta upp.
 • Ät upp maten i tid - Håll koll på maten i kylskåp och frys, och planera dina måltider utifrån de livsmedel du har hemma. Ta hand om rester efter en måltid genom att snabbt kyla ner mat som du ser inte kommer att gå åt.
 • Förvara maten rätt - Förvara i kylskåp och frys in mat som du inte kommer att äta upp inom den närmsta tiden.
 • Kött, fisk och mejerivaror ska kylförvaras. En bra kylskåpstemperatur är +4-5°C. De flesta livsmedlen håller längre ju kallare de förvaras.
 • Frys in mat som du vill spara länge, en bra frystemperatur är -18°C.
 • De flesta grönsaker och frukter håller längre om de förvaras i kylskåp.

Läs mer om matsvinnet på Livsmedelverkets hemsida.

Hållbara måltider

Inom Nackas kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor serveras cirka 20 000 portioner varje dag. Måltiderna i förskola och skola har stor betydelse för barns hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande.

Dokumentet Hållbara måltider har arbetats fram i samråd med dietist, skolledare, kökspersonal och utbildningsstrateg. Här finns dokumentet Hållbara måltider. (PDF-dokument, 1,1 MB)

Syftet med Hållbara måltider

 • Stöd för rektorer, förskolechefer samt köksansvariga för måltider som serveras i förskolan och skolan.
 • Stöd vid upphandling av olika tjänster vad gäller livsmedel och kök.
 • Garantera hög kvalitet och säkerhet på de måltider som serveras.
 • Information till vårdnadshavare, elever, barn och pedagoger.

Läs mer om arbetet med Hållbara måltider här.

Nackas kommunala förskolor och skolor kan nu genomgå ett certifieringsprogram för att öka kunskaper om vägledningsdokumentet Hållbara måltider. Vägledningen och certifieringen baseras på Livsmedelsverkets rekommendationer och tar ett helhetsgrepp på måltiden. För att bli certifierad ska måltidspersonal, lärare och skolledare genomgå en utbildning.

Läs om Certifieringen i Livsmedelsverkets måltidsblogg. http://maltidsbloggen.se/2022/01/maltiderna-i-nacka-tar-plats-i-klassrummet/

Kocknätverk

Kommunens kockar deltar i ett nätverk som träffas två gånger per termin. Nätverksträffarna är ett forum för informationsdelning, kunskapshöjning och nätverkande. På träffarna lyfts goda exempel och aktuella ämnen, t.ex. genomgång av nya rekommendationer från Livsmedelsverket, information om nya livsmedelsavtal, föreläsningar om service och bemötande, miljösmarta måltider med mera.

Sidan uppdaterades: