Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Giftfri miljö

Nacka kommun arbetar för en giftfri miljö. Det är ett av sex miljömål som beslutats om i Nackas miljöprogram.

Miljö- och hälsofarliga ämnen finns i det mesta – i mat, kläder, möbler, byggnader, elektronik, hygienartiklar och leksaker. De kemiska ämnena har bidragit till en ökad välfärd, men vissa har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Då barns och ungdomars kroppar fortfarande utvecklas är de extra känsliga för att utsättas för miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi arbetar därför på många olika sätt för att barn och unga inte ska utsättas för dessa ämnen.

Giftfri förskola och skola

På miljöenheten finns mycket kunskap om miljö- och hälsorisker med saker som kan finnas i barns vardag. Vissa sorters leksaker och husgeråd i plast, vinylhandskar och sovmadrasser med skadliga mjukgörare är några exempel. En folder och en checklista om sådana frågor ska göra det lättare för förskolorna att ta itu med de här frågorna.

Andelen punkter på checklistan som förskolorna i snitt har klarat av hör till indikatorerna i Nackas miljöprogram. Målet är satt till 80 procent år 2018 och 100 procent år 2020.

Checklista för en giftfri förskola (PDF-dokument, 3,8 MB)

Vägen till en giftfri förskola och skola - så här gör du (PDF-dokument, 4 MB)

Läs mer om giftfria förskolor här.

Miljöpåverkan från konstgräs

Konstgräs och gummiasfalt kan vara en källa till mikroplaster. Nacka kommun har därför börjat se över var vi har sådana material och hur vi kan arbeta med åtgärder för att minska spridningen.

För att värna om miljön och inte sprida material från konstgräsplanerna har kommunen satt ut borststationer vid de fotbollsplaner som har granulat, så att spelarna kan borsta av sig. På så vis minimerar vi risken för spridning av materialet utanför planen. Kommunen har ockå börjat sätta upp lister längst ner på staketen så att materialet inte ska ta sig ut.

Kommunen har tagit fram en drift- och underhållsplan vid underhåll av Nacka kommuns konstgräsplaner. Planen är antagen i Fritidsnämnden och har karaktären av en skötselplan. Kommunens idrottsdrift jobbar utifrån denna plan.

Läs Plan för Drift och Underhåll vid Nacka kommuns konstgräsplaner här.

För mer information om en giftfri miljö

Sidan uppdaterades: