Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Klimatneutrala Nacka

Nacka är en del av innovationsprogrammet Viable Cities genom projektet Klimatneutrala Nacka. Syftet är att utveckla och testa nya arbetssätt för att snabba på klimatomställningen tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och forskare inom akademin.

Med Viable Cities intensifieras arbetet mot en hållbar stadsutveckling. Samtidigt erbjuds möjligheter för bland annat byggaktörer att testa och förverkliga sina miljö- och klimat- ambitioner som en del av ett växande Nacka.

Naturbana Centrala Nacka är i fokus för projektet. Här samverkar vi inom ramen för det naturbana konceptet och den framväxande stadsdelen. Ambitionen är en stadsdel som är bra både för människorna som lever i den och för klimatet. Här skapas möjligheter till en hållbar livsstil, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Klimatneutrala Nacka är ett samverkansprojekt mellan Nacka kommun, Nacka Energi, Nacka Vatten och Avfall, Svea Fastigheter, Skanska, Kungsvåningen, Storstaden bostad, JM, Ica Maxi stormarknad, KTH och Nacka-Värmdö FN-förening. Nu pågår arbetet med att tillsammans analysera stadsutvecklingen för att gemensamt finna vägen framåt mot en hållbar framtid.

Projektet Klimatneutrala Nacka har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Viable Cities logga.jpg

Här kan du läsa mer om Viable Cities.

Läs mer om projektet Klimatneutrala Nacka på Centrala Nackas hemsida.

Sidan uppdaterades: