Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Koldioxidbudget för Nacka

Nackas koldioxidbudget är en kartläggning över kommunens totala utsläpp av koldioxid, och hur fort vi behöver minska utsläppen för att bidra till att uppnå målen i Parisavtalet om högst två graders temperaturhöjning totalt.

Både globala och lokala åtgärder krävs

Jordens klimat blir allt varmare och fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur. FN:s klimatpanel IPCC har i sina rapporter visat på hur riskerna med klimatförändringarna ökar ju större uppvärmningen blir. Mycket snabba utsläppsminskningar är nu nödvändiga för att undvika eller mildra allt mer djupgående effekter och allvarliga störningar för människa och natur. Klimatproblemen är globala men åtgärderna behöver sättas in lokalt, och det berör oss alla.

Nackas koldioxidbudget

Nacka kommun har med hjälp av Uppsala universitet och Klimatsekretariatet tagit fram en så kallad koldioxidbudget. En koldioxidbudget är den mängd koldioxid som en kommun eller region som mest får lov att släppa ut i framtiden om kommunen eller regionen ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Koldioxidbudgeten visar hur utsläppen från Nacka som geografiskt område ser ut idag och hur mycket som kan släppas ut totalt fram till 2040, för att Nacka ska bidra till att nå målet om en ökad medeltemperatur om max 2°C, helst 1,5 °C, enligt Parisavtalet. Beräkningarna från 2023 visar att utsläppen i Nacka måste minska med 14,7 procent årligen fram till år 2045 för att leva upp till Parisavtalet.

Nackas koldioxidbudget finns som rapport och i en molnbaserad tjänst, ClimateVisualizer, där statistik och budget uppdateras löpande. I budgeten kan du se de utsläpp som genereras inom Nacka kommuns gränser. Här kan du ta del av Nackas koldioxidbudget i sin helhet.

Här kan du ta del av rapporten Koldioxidbudget 2024.

Frågor och svar om koldioxidbudgeten

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om Nackas koldioxidbudget.

Sidan uppdaterades: