Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stadsutveckling är mer än bara hus

I Nacka vill vi skapa stadsdelar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara. Nu är det dags att nominera för Hållbar stadsutveckling 2022. Senast den 30 maj vill vi ha din nominering.

Utmärkelse för Hållbar stadsutveckling 2022

För tredje året i rad delar Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd ut utmärkelsen för Hållbar stadsutveckling. Utmärkelsen delas ut till ett projekt som inspirerar, bidrar eller bidragit till att skapa socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande.

Vad är en hållbar stadsutveckling?

Hållbar stadsutveckling bygger på en helhetssyn och långsiktighet i både planering och genomförande. Det handlar till exempel om:

Social hållbarhet:

 • förbättring av tillgängligheten
 • trygghetsskapande åtgärder
 • medborgardialog
 • fokus på hälsa och välbefinnande i projektet
 • demokratiutveckling
 • samverkan mellan olika aktörer

Ekologisk hållbarhet:

 • lokal produktion av förnybar energi
 • låg klimatpåverkan i byggskedet
 • energieffektiva byggnader
 • lösningar för resurshushållning till exempel ekosystemtjänster, gröna bullerlösningar, lokal odling, åtgärder för biologisk mångfald, bevarande av befintliga naturvärden och infrastruktur som möjliggör hållbara transporter

Ekonomisk hållbarhet:

 • cirkulär ekonomi (att istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga saker, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. När sakerna är förbrukade återvinns så mycket som möjligt igen för att nöta mindre på jordens resurser och minska vårt avfall)
 • låga produktions- och boendekostnader

Vilka kan nomineras?

Du kan nominera byggföretag som har pågående eller genomförda projekt inom stadsbyggnad i Nacka kommun. Föreningar samt enskilda projektinitiativ kan också nomineras till utmärkelsen.

Kriterier för utmärkelsen

 • inspirera genom goda exempel
 • präglas av engagemang och handlingskraft
 • redovisa konkreta resultat eller åtgärder som bidrar till en hållbar stadsutveckling

En sammanställd jury kommer bedöma insatserna från de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social och ekologisk.

Så nominerar du

Du kan nominera dig själv eller någon annan som inspirerar och föregår med goda exempel och engagemang för en hållbar stadsutveckling.

Priset delas ut i juni. Vinnare kontaktas efter att alla bidrag granskats av en jury.

Inspireras av tidigare års vinnare

Priset har delats ut sedan 2019.

2019 - Atrium Ljungberg

2020 - Aros bostad

2021 - Bostadsrättsföreningen Igelbodaplatån

Sidan uppdaterades: