Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Utmärkelse för hållbar stadsutveckling i Nacka

Nacka kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämnd delar ut för andra året utmärkelsen för hållbar stadsutveckling. Välkommen med din nominering senast 19 maj!

Utmärkelse för hållbar stadsutveckling 2020

Nacka kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämnd delar ut för andra året utmärkelsen för hållbar stadsutveckling till ett projekt som bidrar eller bidragit till att sprida ringar på vattnet och inspirera andra att göra insatser för att skapa ett hållbart stadsbyggande.

Vad är en hållbar stadsutveckling?

En hållbar stadsutveckling bygger på en helhetssyn och långsiktighet i planering som i genomförande. Med en hållbar stadsutveckling menas en process i ständig förändring där hänsyn tas till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vilka kan nomineras?

Målgruppen för utmärkelsen är i första hand byggföretag som har pågående eller genomförda projekt inom stadsbyggnad i Nacka kommun, föreningar samt enskilda projektinitiativ kan också nomineras med bidrag inom hållbar stadsutveckling. Kommunens egna projekt kan också nomineras.

Priset delas ut i Nacka stadhus i juni. Vinnare kontaktas efter att alla bidrag granksats av en jury.

Kriterier för utmärkelsen
Utmärkelsen för hållbar stadsutveckling ska gå till ett pågående eller genomfört projekt som kan visa på konkreta resultat eller åtgärder inom ramen för en hållbar stadsutveckling. En sammanställd jury kommer bedöma insatserna från de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social och ekologisk som:

 • kan tjäna som goda exempel
 • präglas av engagemang och handlingskraft
 • kan redovisa konkreta resultat eller åtgärder som bidrar till en hållbar stadsutveckling

Bidragen kan enskilt eller företrädesvis genom synergieffekter bidra till

 • Mångfunktionella ytor (exempelvis rekreation, dagvattenfördröjning/-rening, sociala aktiviteter)
 • Energieffektivitet (nära nollenergihus, plusenergihus)
 • Klimatsmarta lösningar (minimera utsläpp av klimatgaser i produktion eller förvaltning)
 • Satsning på ekosystemtjänster (exempelvis gröna innovativa dagvattenlösningar, gröna bullerlösningar, lokal odling, åtgärder för biologisk mångfald)
 • Låga produktions- och boendekostnader
 • Trygghetsskapande åtgärder.

Så nominerar du

Du kan nominera dig själv eller någon annan som visar på goda exempel och engagemang för en hållbar stadsutveckling.

Nominera senast 19 maj!

Sidan uppdaterades: