Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allmän förskola

Alla barn, oavsett förälders sysselsättning, har rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar/läsår) som vanligtvis fördelas på tre timmar per dag. Det är förskolan som beslutar om hur vistelsetiden förläggs. Verksamheten är avgiftsfri, måltider ingår inte. Allmän förskola följer skolans terminer och är stängd under skolloven.

I Nacka erbjuder alla förskolor allmän förskola integrerat med den övriga verksamheten. Gå gärna in på Jämföraren där du kan hitta och jämföra alla förskolor i Nacka. Länk till Jämföraren

Ansökan om plats inom allmän förskola

Det är ingen kö till allmän förskola. Om du vill ha plats i den allmänna förskolan för ditt barn meddelar du detta till utbildningsenheten via e-post utbildningsenheten@nacka.se. Du blir sedan skyndsamt kontaktad med besked om var det finns plats.

Om ditt barn redan går på förskola och du vill byta till allmän förskola ska du begära ändrad omsorgstid via Nacka kommuns e-tjänst Nacka24. Informera även rektor på förskolan eftersom förskolan behöver ändra taxekategori för att placeringen ska bli avgiftsfri.

Sidan uppdaterades: