Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad är pedagogisk omsorg?

Kommunen ska sträva efter att erbjuda ett barn pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det. Här kan du läsa om verksamheten pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar som förskolan (1–5 år) och fritidshemmet (6–9 år). Pedagogisk omsorg ingår i samlingsbegreppet annan pedagogisk verksamhet.

Verksamheten inom pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande genom pedagogisk verksamhet. Barnen ska förberedas för fortsatt lärande och för utbildning inom skolväsendet.

Anordnarna som bedriver pedagogisk omsorg i Nacka tar emot inskrivna barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal. I Nacka bedrivs all pedagogisk omsorg i enskild regi. Anordnarna i Nacka är auktoriserade av utbildningsnämnden i Nacka kommun och nämnden ansvarar också för tillsynen av verksamheten inom pedagogisk omsorg.

Vilka lagar och regler styr pedagogisk omsorg?

Verksamheten inom pedagogisk omsorg styrs av skollagen, Skolverkets allmänna råd och Barnkonventionen. De anordnare som är auktoriserade i Nacka kommun ska dessutom följa kommunens auktorisationsvillkor och riktlinjer.

Systematisk kvalitetsuppföljning

Kvaliteten inom pedagogisk omsorg följs upp genom systematiskt kvalitetsarbete, bland annat genom regelbunden tillsyn.

Pedagogisk omsorg ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. Den som bedriver pedagogisk omsorg ska ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Detta följs upp genom regelbunden tillsyn.

Pedagogisk omsorg och allmän förskola

Barn i ålder 3–5 år är berättigade till plats inom allmän förskola. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar/läsår) som vanligtvis fördelas på tre timmar per dag.

Eftersom allmän förskola inte bedrivs i omsorgsformen pedagogisk omsorg kan vårdnadshavare till barn i ålder 3–5 år välja allmän förskola som ett komplement till den pedagogiska omsorgen. Det är viktigt att veta att vårdnadshavaren själv får ordna med att hämta och lämna barnet till allmän förskola.

Vad skiljer pedagogisk omsorg från förskola?

Pedagogisk omsorg bedrivs oftast i hemmet av en enskild person och i vissa fall i en mindre lokal. Pedagogisk omsorg har inte krav på sig att bedriva undervisning eller att ha anställd förskollärare. I pedagogisk omsorg i hemmet kan det finnas husdjur.

All pedagogisk omsorg i Nacka kommun bedrivs i fristående regi, förskolorna är både fristående och kommunala.

Pedagogisk omsorg ska erbjuda omsorgstid klockan 07.00-17.00, alla helgfria vardagar motsvarande tid för förskolorna är 06.30-18.00.

I Jämföraren kan du hitta och jämföra all pedagogisk omsorg i Nacka.
Länk till Jämföraren

Läs mer om pedagogisk omsorg

På Skolverkets webbsida finns mer information om pedagogisk omsorg. Länk till Skolverkets webbsida "Pedagogisk omsorg"

Sidan uppdaterades: