Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om vistelsetid och öppethållande

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vistelsetid och öppethållande. Hittar du inte svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta oss! Titta gärna på sidan Vistelsetid som du hittar i menyn nedan.
161

Vilken vistelsetid har jag rätt att ha för mitt barn?


Svar:

Det beror helt på din sysselsättning:

  • Du som arbetar eller studerar har rätt till en vistelsetid som motsvarar din arbetstid/studietid plus restid.
  • Du som är föräldraledig eller arbetssökande har rätt till 25 timmars vistelsetid per vecka.

Läs mer om vistelsetid här

Fick du svar på din fråga?
100

Förskolan stänger tidigare för planering eller möte och jag har svårt att hinna hämta mitt barn då. Kan de kräva att jag ska hämta tidigare?


Svar:

Nej, förskolan ska ordna med omsorg för ditt barn.

Fick du svar på din fråga?
82

Jag vill ändra min vistelsetid. Hur gör jag och hur långt innan måste jag meddela?


Svar:

Den vårdnadshavare som gjorde ansökan gör ändringen via Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24. Ändringen ska göras senast 30 dagar innan förändringen ska börja gälla.

Om du varit arbetssökande och behöver utöka ditt barns vistelsetid på grund av att du börjar arbeta eller studera har du rätt att ändra kontraktstiden snarast.

Fick du svar på din fråga?
76

Vilka öppettider ska verksamheten ha?


Svar:

  • Förskolor och fritidshem ska ha öppet 6.30-18.00 alla helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.
  • Pedagogisk omsorg ska ha öppet 7.00-17.00 alla helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Anordnaren ska erbjuda verksamhet hela året, även vid tillfällig stängning.

Fick du svar på din fråga?
75

Jag arbetar kväll och helg - kan jag få omsorg då?


Svar:

Ja, du kan ansöka om omsorg under obekväm tid om du har ett arbete med obekväma arbetstider och ditt barn är i åldern 1-13 år.

Läs mer om omsorg under obekväm tid på den här sidan

Fick du svar på din fråga?
65

Får man ha sitt barn på förskolan när man har semester eller är kompledig?


Svar:

Nej. Barn har rätt till plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem när vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig. När du är ledig har barnet inte rätt till platsen.

Fick du svar på din fråga?
62

Förskolan säger att de stänger vissa veckor på sommaren eller runt jul och nyår och vill att vi ska vara lediga då. Måste jag det?


Svar:

Nej, du har rätt att ha ditt barn på förskolan när du arbetar och förskolan ska ordna omsorg för ditt barn då.

Förskolan kan begära in intyg från din arbetsgivare som styrker att du arbetar.

Fick du svar på din fråga?
47

Vilken vistelsetid gäller för ett barn med växelvis boende?

Fråga:

Vad gäller för ett barn som har växelvis boende varannan vecka och den ena vårdnadshavare arbetar och den andra vårdnadshavaren är föräldraledig?


Svar:

Om barnets vårdnadshavare har olika stort behov av vistelsetid räknas tiden på kontraktet ut som ett genomsnitt. Vistelsetiden baseras på respektive vårdnadshavarens sysselsättning samt arbetstid och restid.

Observera att det är vårdnadshavaren som har gjort ansökan om plats i e-tjänsten som lägger in snittiden som vistelsetid i e-tjänsten Nacka24. Båda vårdnadshavarna meddelar sedan förskolan sina scheman för hämtnings- och lämningstider.

Exempel:

  • Ett barn har växelvis boende varannan vecka.
  • Den ena vårdnadshavaren arbetar. Arbetstid + restid motsvarar 35 timmars vistelsetid per vecka.
  • Den andra vårdnadshavaren är föräldraledig och har 25 timmars vistelsetid per vecka.

Den kontrakterade tiden blir i detta exempel 30 timmar (35+25 = 60.  60/2 =30)

Vistelsetiden på förskolan blir 35 timmar varannan vecka och 25 timmar varannan vecka.

Fick du svar på din fråga?
46

Familjen ska ha långledigt - har mitt barn kvar sin plats på förskolan när vi kommer tillbaka?


Svar:

Det beror på hur länge ni är borta. Ni får behålla platsen i högst tre månader - om barnet är borta av annat skäl än sjukdom. Är ni borta längre än tre månader ska du säga upp platsen.

Det är viktigt att ni meddelar förskolan att ni planerar att vara borta en längre period. Om platsen inte utnyttjas skriver förskolan ut barnet efter tre månader.

Avgift kommer, enligt Nackas avgiftsregler, att debiteras för hela perioden - oavsett om platsen utnyttjats eller inte.

Fick du svar på din fråga?
43

Jag har blivit sjukskriven och undrar vilken vistelsetid har mitt barn rätt till under min sjukskrivning?


Svar:

Du har rätt till samma vistelsetid som du hade före sjukskrivningen.
Om din sjukskrivning skulle medföra att du behöver en längre vistelsetid än tidigare behöver du göra en ansökan om utökad vistelsetid.
Läs mer om ansökan om utökad vistelsetid här

Fick du svar på din fråga?
37

Jag har varit arbetssökande och har nu fått arbete. Hur snabbt får jag ändra min kontrakterade tid?


Svar:

Du får utöka din vistelsetid så snart som möjligt. Glöm inte att göra ändringen i e-tjänsten!

I normalfallet ska ändring av vistelsetid göras via e-tjänsten 30 dagar innan ändringen kan börja gälla. Det finns dock ett undantag just för vårdnadshavare som tidigare varit arbetssökande och som ska börja arbeta eller studera.

Fick du svar på din fråga?
29

Förskolan säger att jag, till ett särskilt datum, måste tala om hur mitt barn ska vara ledig under sommaren alternativt runt jul och nyår. Men jag har ännu inte fått besked från min arbetsgivare om mitt önskemål om semesterveckor har godkänts.


Svar:

Nej det kan de inte men det underlättar mycket för förskolan om de vet hur många barn som ska vara i verksamheten under sommaren/runt jul och nyår, då flera i personalen är lediga. Så snart du vet är det bra att du informerar förskolan.

Fick du svar på din fråga?
25

Kan man byta dagar på förskolan de veckor när det infaller en "röd dag"?

Fråga:

Jag har mitt barn på förskolan fyra dagar i veckan. Ibland missar vi en dag eftersom en ”röd dag” infaller på en dagarna då barnet enligt schemat skulle ha varit på förskolan. Jag undrar om vi den veckan istället kan komma till förskolan en veckodag då vi vanligtvis är lediga?


Svar:

Nej, det är barnets ordinarie schema som gäller. Infaller en ”röd dag” på en veckodag då barnet vanligtvis går på förskolan så är barnet ledigt, men kan inte komma på den lediga dagen istället.

Fick du svar på din fråga?
24

Jag arbetar under min föräldraledighet. Kan jag ha 25 timmars vistelsetid och lägga till tid för arbete?


Svar:

Nej. Vårdnadshavare som kombinerar förvärvsarbete/studier med föräldraledighet kan välja att antingen basera vistelsetiden på föräldraledigheten (25 timmar per vecka) eller på grundregeln (arbetstid/studietid samt restid).

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: