Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Automatisering i Nacka kommun

Hela samhället byggs om för att dra nytta av vinsterna med digitalisering, även hos oss i Nacka kommun. På digitaliseringsenheten arbetar vi nära verksamheterna för att se vilka processer som kan automatiseras i syftet att ge snabbare och säkrare service och välfärd till Nackaborna. Är du nyfiken på vad som kan automatiseras på din enhet? Kontakta oss så undersöker vi det tillsammans!

Vad är automatisering?

Automatisering är att låta en mjukvarurobot utföra enkla och repetitiva delar av ett arbetsflöde.

Detta innebär att delar av eller hela arbetsprocesser på er enhet kan automatiseras.

Vårt erbjudande

Vi hjälper kommunens enheter att identifiera och automatisera hela eller delar av sina arbetsflöden.

Tillsammans kartlägger vi vilka delar som kan automatiseras och genomför sedan projektet i nära samarbete med er.

För att det ska vara enkelt för dig och din enhet, så arbetar vi på digitaliseringsenheten i team med jurister och leverantörer för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster.

 • Nackaborna ska alltid erbjudas tillgängliga, smarta och rättssäkra e-tjänster.
 • Automatiseringen ska bidra till minskade kostnader.
 • Medarbetarna ska få fler stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter.

Så går det till - vårt arbetssätt

Ett automatiseringsprojekt innebär kortfattat att vi och vår leverantör:

 1. Kartlägger era arbetsflöden i nära samarbete med er.
 2. Väljer ut vad som lämpar sig att automatisera.
 3. Ansvarar för projektledning.
 4. Genomför själva programmeringen.
 5. Testar och finslipar tillsammans med er.

Vårt arbetssätt är beprövat och effektivt.

Läs en mer utförlig beskrivning om vårt arbetssätt här.

Nackabornas krav på oss

Medborgarna förväntar sig samma tillgängliga och säkra service från oss som de får hos andra myndigheter, banker, institutioner och företag.

Digitala lösningar är idag en självklar del av svenskarnas vardag och vi har redan en generation ungdomar som föddes uppkopplad mot internet.

Detta ställer höga krav på hur snabbt vi som jobbar på Nacka kommun kan ställa om för att använda digitala lösningar, verktyg och arbetssätt för att möta morgondagens krav på vår välfärd och service.

Politikernas och kommunledningens krav på oss

Automatisering ger oss stor potential att klara ekonomi och tillväxt framåt. Nackaborna blir allt fler och tillväxtprognosen pekar ständigt uppåt. För att vi ska kunna ge god service och välfärd till allt fler, så måste vi ställa om för att kunna leverera. Kraven kommer från både förtroendevalda och kommunledningen.
Omställningen är så prioriterad att projektet Automatiserade beslut - där medborgarna ansöker via webben och får automatiskt beslut - finansieras av Framtidsfonderna.

Varför ska vi automatisera?

Argumenten för aiutomatiseringen är många - både direkt och indirekt för Nackabornas bästa:

 • Öka servicegraden i arbetet, till exempel genom kortare handläggningstider och minskade köer.
 • Minska risken för manuella fel: Programvaran följer reglerna, d.v.s. preciserade regler som satts upp.
 • Roboten jobbar dygnet runt när Nackaborna har tid att göra sina ärenden.
 • Roboten gör organisationen mer effektiv vid t.ex. flaskhalsar eller personalbrist.
 • Nackas befolkning växer ständigt, och servicegraden kan upprätthållas och förbättras med hjälp av automatisering.
 • Frigör värdefull arbetstid från repetitiva, enkla uppgifter, så att medarbetarna kan ägna sig åt mänskliga möten, mer komplicerade arbetsuppgifter och att utveckla verksamheten.
 • Med hjälp av automatiseringsprocesser hittar vi sätt att arbeta smartare.

Vi hjälper dig att automatisera

Det är lätt att komma igång med automatisering: Vi tar ett inledande möte och tittar på hur processen ser ut som ni vill automatisera och därefter gör vi en plan för hur vi kan underlätta arbetssättet genom automatisering.
Sedan finns vi till hands i den omfattning som ni önskar genom hela projektet.

Kom igång med automatisering

Vi har ett beprövat arbetssätt för att automatisera i Nacka kommun och hjälper dig genom hela processen.
Är du nyfiken på att redan nu läsa mer om hur processen ser ut?
Klicka här för att läsa mer om den!

Har du frågor om automatisering och vill undersöka om det är något för er? Kontakta tjänsteansvarig:

Monica Enderstein

IT-Tjänsteansvarig

Lästips: Nu är det lätt att automatisera fakturor – kom igång!

Nu är det enkelt för enheterna i Nacka kommun låta en robot helt eller delvis hantera fakturo. Vår nya robotprocess gör det säkert och snabbt.
Först ut att använda sig av roboten är fakturahanteringen inom den sociala omsorgsprocessen.

Läs mer om det och hur ni kommer igång med automatisering »

Lästips: Första exemplet på automatiserat beslutsfattande gick live i mars 2023

Majoriteten av Nackas automatiseringsprojekt innehåller inget automatiserat beslut. Vi automatiserar ett arbetsflöde fram till själva beslutet, som sedan fattas av en människa.

Men ett halvår efter ändringen i kommunallagen som möjliggör automatiserat beslutsfattande i kommuner så öppnade vi Sveriges första e-tjänst i sitt slag, där medborgaren dessutom får svar direkt på ett ärende i bygglovsprocessen.
I just detta fall har vi på digitaliseringsenheten arbetat intensivt i team med kommunens jurister och verksamhetens utvecklingsansvariga inom ramen för ett projekt som finansierats av kommunens framtidsfonder.

Läs mer om hur vi blev först i Sverige »

Sidan uppdaterades: