Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Digitalisering

Så styrs digitalisering i Nacka

Digitaliseringen bidrar till att skapa värde och hitta smarta lösningar för Nackabor, företag, föreningar och andra organisationer. Nackas ambition är att bli en av Sveriges bästa kommuner. Därför står digitalisering och effektivisering av kommunens verksamheter och processer högt på agendan.

Varför digitalisera?

Digitala lösningar möter både dagens samhällsutmaningar och välfärdens framtida behov. Digitaliseringen möjliggör bästa service till våra kunder samtidigt som den ska klara kommunens tillväxt genom att etablera mer effektiva arbetssätt.

Nackas digitaliseringsstrategi

Under 2019 antog kommunfullmäktige en digitaliseringsstrategi. Strategin ska möjliggöra att digitaliseringstakten kan öka, bli mer sammanhållen och kostnadseffektiv. Digitaliseringsstrategin ska vara styrande vid beslut och prioriteringar i Nacka kommuns digitaliseringsarbete.

Här kan du läsa mer om Nackas digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringsprocessen – samordnad digitalisering

Digitaliseringsprocessen och dess forum har utformats i syfte att samordnat styra och stödja digitaliseringsinsatser i Nacka kommun via en central portföljstyrning. Det ger oss möjlighet till överblick och att bättre kunna prioritera, stödja och följa upp realisering av nyttor över tid i digitaliseringsprojekt. Samordningen syftar också till att öka effekt och nyttjande av framtagna lösningar, med bättre kontroll över vår systemflora.

Här kan du läsa mer om digitaliseringsprocessen.

Digitaliseringsrapport och digitaliseringsindex

Från och med 2022 tar vi fram en årlig rapport över Nackas digitalisering. Syftet med en digitaliseringsrapport är att ge en översikt över hur vi realiserar kommunens nuvarande digitaliseringsstrategi, att sammanfatta våra framsteg och identifiera områden för förbättring.

Vi har också tagit fram ett digitaliseringsindex som även det mäts årligen. Indexet bygger på tre komponenter som var och en säger något om kommunens digitalisering; vilka våra förutsättningar är, vilka resultat vi uppnått och vilken nytta vi skapat genom digitalisering.

Här kan du läsa mer om vår rapport och vårt index.

Här kan du läsa Digitaliseringsrapporten för 2023 i sin helhet

Sidan uppdaterades: