Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Projektledning och utveckling

När det är bestämt att ett projekt ska startas, så kan initiativet planeras och ges resurser. Det sker oftast inom ramen för det objekt som initiativet kommer att tillhöra, men kan också drivas fristående.

I Nacka bedrivs projekt som rör digitalisering i regel antingen av objektsledare inom det objekt som den tekniska lösningen eller systemet tillhör, eller med stöd av projektledare antingen från Digitaliseringsenheten eller den egna verksamheten.

Övriga resurser som behöver ingå i projektet tillsätts i samråd mellan projektledare och projektdeltagarnas chefer.

Stöd för projektledning

Till stöd för att driva projekt i olika former – förstudie, upphandling, införande eller utveckling, hittar du guider och mallar här.

Internutbildningar

Har ni behov av kompetensutveckling erbjuder vi dessutom anpassade utbildningar i projektledning och projektmetodik, både för nybörjare och mer vana projektdeltagare.

Sidan uppdaterades: