Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Projekt: Införande av SDK

Vårt införande av SDK ger snabbare och säkrare utbyte av känslig information med andra offentliga aktörer när information kan skickas digitalt i stället för via fax, brev, rekommenderade brev eller bud. Resultatet är en mer effektiv handläggningsprocess och säkrare hantering av medborgarnas personuppgifter.

digiakademin-logo.png

Vad?

Utbytet av känslig information med andra offentliga aktörer sker idag i huvudsak via fax, brev, rekommenderade brev och bud, vilket innebär brister både avseende informationssäkerhet och tids- och kostnadseffektivitet.

Alternativen på marknaden för digital överföring av känslig information uppfyller inte de specifika krav som ställs vid utbyte av information mellan offentliga aktörer. De lösningarna bygger på att avsändaren känner till mottagande persons personnummer och meddelanden går bara att skicka till specifik tjänsteman och inte till en funktion, vilket ger ett personberoende som inte är önskvärt vid den här typen av informationsöverföring.

Varför?

SDK. Säker digital kommunikation är en digital infrastruktur, framtagen av DIGG, Inera och SKR som erbjuder en standard för kommunikation av känslig och sekretessklassad information mellan aktörer i det offentliga Sverige.

Tack vare vår anslutning till SDK kan Nacka kommun utbyta känslig information med andra offentliga aktörer både säkrare och snabbare.

Detta ger en säkrare hantering av Nackabornas personuppgifter och även effektivare handläggningsprocess, vilket i sin tur innebär både snabbare beslut för kunden och större nytta för skattepengarna.

SDK är i sin linda men alltfler aktörer ansluter till SDK. Nacka Kommun vill med ett införande av SDK bidra till den digitala infrastruktur som nu byggs i det offentliga Sverige.

Hur?

Införandet av SDK på Nacka kommun har skett i två pilotprojekt:

Först ut var arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd med kommunikation mot Arbetsförmedlingens kundsupport. Därefter genomfördes ett införande inom den kommungemensamma socialjouren med kommunikation mot socialtjänst i Nacka och Värmdö kommuner.

För anslutning till SDK-federationen behöver verksamheten leva upp till ett antal krav gällande informationssäkerhet. Detta innebär att kommunen behöver ha ett ledningssystem för informationssäkerhet, vilket Nacka kommun fick på plats sommaren 2023.

Alla enheter inom Nacka kommun som ansluter till SDK behöver genomföra informationsklassning, DPIA och riskanalys.

Eftersom SDK är en digital infrastruktur som saknar användargränssnitt behöver varje ansluten organisation tillhandahålla en egen meddelandetjänst. Nacka kommun har valt att använda systemet TDialog för anslutning till SDK. För ansökan till SDK-federationen och konfigurering av meddelandetjänsten har vi under införandet haft hjälp av en konsult från Certezza.

Projektet har även inneburit att tillsammans med verksamheten utarbeta rutiner för användandet av SDK, som rutiner för bevakning av inkomna SDK-meddelanden, gallring, behörighetshantering, supportprocess, hantering av skyddare personuppgifter, utforma användarstöd och att definiera och sätta upp funktionsbrevlådor.

Nacka kommun har tagit fram en användarutbildning för SDK i utbildningsplattformen InfoCaption. Den gör det möjligt för nya användare att genomföra utbildningen på egen hand. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som är underlag för beviljande av behörighet till SDK.

Vill du veta mer?

Charlotta Olsson

Förvaltningsledare IT

Sidan uppdaterades: