Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad är behovet och till vilken nytta?

I den inledande behovsfasen formas ramarna för en kommande förändring. Vad är det som ska ändras, och varför? Vilken nytta ska skapas och för vilka? Finns det förutsättningar att genomföra ett projekt?

Ibland är ett behov väldigt tydligt och lätt att definiera. Till exempel när ett avtal för ett verksamhetssystem går ut, eller när ett lagkrav tillkommer som kräver andra IT-stöd eller nya arbetssätt. Då är det oftast ganska lätt att beskriva vem som är behovsägare (till exempel ett objekt eller en verksamhet), och ungefär vad som behöver göras och varför, det vill säga; till vilken nytta.

I andra fall är det kanske inte lika konkret vad som behöver göras eller hur det ska gå till. Kanske har någon en idé om att testa ny teknik, men vet inte om det är tekniskt eller juridiskt möjligt.

Oavsett vilket så behöver vi kvalitetssäkra om rätt förutsättningar finns för att kunna gå vidare med eventuell prioritering och beslut. Det görs genom att den som har behovet skickar in det för beredning.

Vilken är nyttan?

Bland det viktigaste i behovsfasen är att tydligt definiera vad nyttan är med en tänkt förändring. Det är grunden för att värdera om en idé ska läggas ned tid på att utvärdera, eller om en kostnad ska tas för att genomföra ett projekt eller en upphandling.

För större satsningar rekommenderar vi att göra en nyttokalkyl för att jämföra olika alternativ. Det kan handla om att t ex jämföra en upphandling av en lösning kontra att vidareutveckla en befintlig.

Här kan du läsa mer om nyttorealisering och hitta stöd i form av mallar och verktyg för att identifiera och räkna hem nyttor.

Utvecklingsarenor

Ibland finns idéer eller behov som inte har ett tydligt ägarskap inom något enskilt objekt eller verksamhet. Något som har påverkan på kommunen som helhet, men där ingen egentligen har avsatta medel för att driva igenom ett projekt eller förvalta en potentiellt ny lösning.

Kanske finns möjligheter som öppnar sig med teknikutveckling i vår omvärld, men vi är inte på det klara med om det är något som vi som kommun borde anamma. Vad är vår ambition på området, och vilka värden kan vi se om vi skulle samarbeta kring en möjlighet?

För den här typen av förutsättningar har vi ett koncept som vi kallar för Utvecklingsarenor, som drivs av digitaliseringsdirektören. Utvecklingsarenan innebär rent praktiskt att samla intressenter i en fråga runt samma bord i en workshopserie, för att tillsammans arbeta igenom möjligheterna utifrån vilken nytta de kan skapa för kommunens medborgare och företagare. Vilka potential ser vi, och vilken ambition ska vi som kommun ha om vi tar oss an utveckling på området?

Syftet med Utvecklingsarenorna är alltså ytterst att ta fram en tydlig ambition och definierade effekter vi vill åstadkomma gemensamt. Effektmålen kan sedan användas för att starta ett eller flera projekt, som kan bidra till att den gemensamma önskade effekten uppnås.

Sidan uppdaterades: