Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbetsrelaterad stress

Arbetsrelaterad stress blir allt vanligare idag och konsekvenserna för organisationen och individerna är stora.

Psykiska arbetsmiljörisker ska uppmärksammas och hanteras lika systematiskt som andra arbetsmiljörisker.

Obalans och stress uppstår oftast då flera risker och belastande faktorer samverkar. Det är ovanligare att arbetsrelaterad stress beror på ett enstaka förhållande eller en enskild faktor.

Exempel på förhållanden som kan ge upphov till stress:

Krav

 • Oklara förväntningar på arbetsinsatser
 • Påfrestningar som genereras av hot och våldsrisker
 • Krävande kontakter med klienter, kunder, anhöriga med flera
 • Krav som genereras av svåranvända IT-system
 • Stor arbetsmängd

Bristande resurser

 • Avsaknad av stöd från chefer
 • Avsaknad av stöd från kollegor
 • Otillräckliga kunskaper
 • Otillräckligt med tid, personal eller tekniska hjälpmedel
 • Oklara befogenheter

Det finns många olika sätt att systematiskt undersöka de risker som finns i arbetsmiljön genom exempelvis medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar (APT), samverkansträffar (SAMK) eller särskilda enkätundersökningar såsom vår medarbetarenkät. Kanske viktigast av allt - se till att ha en bra kommunikation på arbetsplatsen - varje dag! Bry er om varandra och våga fråga om någon inte verkar må bra!

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns material som kan användas i arbetet med att förebygga psykiska arbetsmiljörisker

Sidan uppdaterades: