Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Svåra situationer och samtal

Här kan du få råd om hur du som chef ska agera i olika problemsituationer som kan uppstå.
9

Du upptäcker att en av dina medarbetare ringer långa privata samtal från sin tjänstetelefon under arbetstid.


Svar:

Du bör ha ett samtal med medarbetaren där du tydliggör att det är ett oacceptabelt beteende. Du kan hänvisa till IT-policy och informera om vilka skyldigheter och rättigheter som ingår i din anställning.

Fick du svar på din fråga?
9

Om en medarbetare konsekvent uttrycker sig nedvärderande om arbetskamrater.


Svar:

Om du får kännedom om att en medarbetare konsekvent uttrycker sig nedvärderande om arbetskamrater, behöver du klargöra för medarbetaren att det är ett oacceptabelt beteende. Förtydligande om detta finns i personalpolicyn och i lagstiftning om diskriminering.

Fick du svar på din fråga?
-3

En medarbetare kommer till jobbet och är rejält förkyld.


Svar:

En av dina medarbetare kommer till jobbet och är rejält förkyld. Du föreslår att han ska sjukskriva sig. Medarbetaren svarar att det inte är möjligt för då räcker inte pengarna till månadens alla utgifter.

Du kan inte tvinga medarbetaren att sjukskriva sig. Rekommendera att han kan kontakta Personalstöd för att få stöd i form av samtal och ekonomisk rådgivning men av hänsyn till sina kollegor bör vara hemma och kurera sig.

Fick du svar på din fråga?
-3

Hur gör du om en av dina medarbetare ständigt kommer försent?


Svar:

När du tar upp frågan så börjar personen gråta och säger att det inte är så lätt att vara ensamstående och att hon behöver psykologiskt stöd.

Du bör prata med medarbetarbetaren och uppmuntra till att kontakta Personalstöd. Boka gärna in ett uppföljningsmöte för att se till att det sker en positiv förändring.

Fick du svar på din fråga?
-10

En medarbetare vill vidareutveckla sig inom ledarområdet och satsa på att bli chef.


Svar:

I detta fall tycker du att personen helt saknar ledaregenskaper och skulle vara direkt olämplig som chef. Vad säger du?

Det är viktigt att du som chef har en bra kommunikation med medarbetaren om dennes kompetens och framtida utvecklingsmöjligheter. Detta kan dokumenteras i en tydlig handlingsplan vid tex utvecklingssamtalen.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: