Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Urval

Varje steg i en rekryteringsprocess innehåller urval. Det första urvalet är det mest kritiska - här väljer du ut vilka som ska få gå vidare till övriga steg i rekryteringsprocessen.

Första urvalet

Det första urvalet sker när du ska välja ut vilka kandidater som ska gå vidare till ett första steg.

Du som rekryterande chef ansvarar för urvalet i och med att du bäst vet vilken kunskap du söker. Du poängsätter därför alla inkomna kandidater, även dom som inte fyllt i urvalsfrågorna korrekt. De du poängsätter med 1 i Varbi är inte aktuella alls och uppfyller inte kriterierna som är satta för tjänsten. De du poängsätter med 5 uppfyller allt.

Om du har HR-stöd för rekryteringsprocessen så tittar HR-stödet igenom de kandidater du rankat högst (de som får 4-5 poäng) och tar kandidaterna vidare till första steget.

Det är svårt att utifrån endast en ansökan avgöra om en kandidat uppfyller alla kriterier, därav rekommenderas det att utöver ansökan använda tester som urvalsmetod. Läs mer om detta under fliken "Tester och arbetsprov".

Sidan uppdaterades: