Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kravprofil

När du fått din anställningsprövning godkänd kan du ta fram kravprofilen för tjänsten du ska rekrytera.

Vad är en kravprofil?

En kravprofil innehåller dels de kunskaper man behöver för att klara av arbetet, dels de personliga egenskaper/kompetenser man behöver för rollen. Dessa utgör sedan grunden när det i nästa steg är dags att skriva annons.

Det är lätt att det blir en lång önskelista med kompetenser/egenskaper. Ta därför vårt testverktyg Assessios kompetensramverk som hjälp när du ska definiera de mest kritiska kompetenserna. (PDF-dokument, 406 kB) Välj ut 4-6 kompetenser (minst en från varje övergripande område (strategiska, operativa, drivande möjliggörande).

Ta hjälp av ditt HR-stöd för att prata igenom kompetenserna och definiera vad de betyder i denna roll. Vad gör man när man utövar denna kompetens? Vilka beteenden är inte önskvärda för att besitta denna kompetens?

Om det är en återkommande roll kanske det redan finns en tidigare annons att utgå ifrån. Tänk då på att inte kopiera den rakt av utan fundera igenom vad man förlorat i och med att tidigare medarbetare slutat. Hur har rollen förändrats? Kanske har ansvarsområden tillkommit/fallit bort. Vad behöver gruppen i den nya kollegan? Tag chansen att tänka nytt!

Sidan uppdaterades: