Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Första intervjun

Om du har HR-stöd vid rekrytering är både du som rekryterande chef och HR med på första intervjun. Ditt HR-stöd skapar en intervjuguide utifrån de personliga kompetenser ni satt som krav för rollen, och leder intervjun tillsammans med dig som rekryterande chef.

Om du rekryterar utan HR-stöd kan du hämta en intervjuguidesmall med kompetensbaserade frågor i Varbi. Du finner guiden under "Intervju-/referensfrågor" när du är inne på fliken "Ansökningar" i Varbi. Se bild nedan. När du har hämtat guiden plockar du bort de kompetenser med tillhörande frågor som inte är krav för tjänsten.

image2dv6a.png

Andra intervjun

På andra intervjun är det fokus på de kompetenser du tagit fram som är meriterande/önskvärda, samt att följa upp eventuella frågor från första intervjun. Vid andra intervjun är inte ditt HR-stöd med, men här har du möjlighet att ta med någon från enheten eller ansvarig direktör för att ytterligare kvalitetssäkra kandidatens kompetenser.

Viktigt att tänka på är att det inte bara är vi som arbetsgivare som ska välja kandidat, utan kandidaten väljer också sin arbetsgivare. För att ge kandidaten bästa förutsättningar för att skapa sig en uppfattning av tjänst, kollegor och arbetsmiljö är det viktigt att avsätta tid för kandidaten att ställa frågor. Det är också bra att dela upp intervjutillfället i två block där du som chef inte är med när kandidaten träffar framtida kollegor. Rekommendation är max två personer som intervjuar.

Sidan uppdaterades: