Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Chefsrekrytering

Det är några saker som skiljer en "vanlig" rekrytering och en chefsrekrytering. Nedan steg ingår i stadshusets chefsrekryteringar.
  1. Inför varje chefsrekrytering ska en verksamhetanalys göras för att ta reda på verksamhetens historik, nuläge och framtid. Detta görs bl.a. genom att HR intervjuar medarbetare och chef. Läs igenom Nackas Chefs- och ledarstrategi här.

  2. Skicka det slutgiltiga förslaget på annonsen till de fackliga representanterna för att få deras ok/synpunkter innan den ska publiceras.

  3. Efter första intervjuerna görs ett urval om vilka som ska gå vidare till second opinon. HR bokar in kandidaterna hos den externa part som genomför tester samt djupintervjuer och skickar underlag i form av annons och eventuella frågeställningar ni vill titta närmare på hos kandidaterna. När second opinion är klar, ges en genomgång av kandidaternas testresultat och intervju till rekryterande chef och HR.

  4. Den/dom kandidater som går vidare efter second opinion bokas av HR in på slutintervju. Slutintervjuerna vid chefsrekrytering blir ett längre tillfälle i form av två eller flera block då det är fler personer som ska träffa slutkandidaterna. Facken och medarbetare har en "sittning" medan du som rekryterande chef har en, med tex din direktör eller andra chefskollegor.

  5. Efter slutintervjuerna skickar HR en förhandlingsframställan enligt MBL § 11 till facken där det framgår vem av slutkandidaterna du ämnar anställa. Denna framställan ska skickas minst en vecka innan förhandlingen. Om det bara finns en slutkandidat kan framställan skickas innan slutintervjuerna för att på så sätt få till en förhandling snabbt, om det är bråttom.

  6. Ofta bokar HR bokar in en facklig förhandling redan i uppstart av rekryteringsprocessen för att blocka en tid i kalendrarna. Annars bokas detta i samband med att man skickar förhandlingsframställan. På förhandlingen ska du som rekryterande chef, facken samt ansvarig HR delta. Du som rekryterande chef håller i förhandlingen, HRs roll på förhandlingen är att anteckna i förhandlingsprotokollet.

  7. Efter avslutad förhandling skickar HR ut förhandlingsprotokollet för digital signering via SignPort till dig som rekryterande chef, facken och HR för underskrift. Alla fack ska behålla ett signerat exemplar och ett signerat exemplar skickas av HR till personalarkiv@nacka.se.

Sidan uppdaterades: