Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Säkra meddelanden

Med hjälp av verktyget Säkra meddelanden kan du som är anställd i Nacka kommun skicka och svara på meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt. Arbetssättet påminner om Mina meddelanden som används bland myndigheter och banker med flera. Det krävs inloggning både för att skicka och läsa meddelanden.
Logga in i Säkra meddelanden

Kontaktuppgifter för frågor och felanmälan

 • Anställd i Nacka kommun:
  Kontakta servicecenter. service@nacka.se
 • Medborgare eller företag?
  Kontakta kontaktcenter info@nacka.se eller tfn 08-7188000.

När ska jag använda säkra meddelanden?

Använd verktyget när du ska kommunicera med någon runt känsliga, extra skyddsvärda och eventuellt sekretessbelagda uppgifter. Då minskar risken att uppgifterna hamnar på villovägar, och skyddet för den du kommunicerar med ökar.

Precis som vid all användning av personuppgifter måste det även vid säkra meddelanden finnas ett tydligt ändamål för behandlingen och en laglig grund (det vill säga stöd i lagen, till exempel myndighetsutövning) alternativt ett samtycke.

När du läst e-postmeddelandet måste du bedöma hur personuppgifterna ska behandlas och vilket rättsligt stöd du har för den fortsatta behandlingen. Personuppgifter som du får fortsätta att behandla i exempelvis ett ärendehanteringssystem bör du överföra dit. Radera därefter meddelandet.

Läs mer om säker e-posthantering i dokumentet: Guide för säker e-posthantering. (PDF-dokument, 358 kB)

Hur använder jag verktyget?

Läs om verktyget och hur du använder det i denna användarinstruktion. (PDF-dokument, 1,2 MB)

Observera - särskild information om funktionsadresser

Om din enhet ska använda er funktionsadress i Säkra meddelanden behöver ni registrera adressen och vilka användare som ska vara kopplade till den. Läs mer om detta här i denna nyhet

Behöver jag personnummer om jag vill skicka meddelande till en kollega?

Nej, alla som har ett Nackakonto är registrerade som användare av Säkra meddelanden och därför behövs inget personnummer för att skicka internt.

Hur gör jag för att skicka meddelande till en extern mottagare?

För att skicka meddelande till en person som inte använt tjänsten innan så behöver du dennes personnummer, detta för att säkerställa att det verkligen är rätt person som läser meddelandet. Du skapar ett meddelande och när du ska skicka detta ombeds du att ange personnummer på mottagaren.

Hur vet mottagaren att den fått ett meddelande?

Mottagaren får ett mail med information och en länk att klicka på.
Om du skickar meddelandet till en extern mottagare för första gången är det bra om du talar om för personen att det säkra meddelandet är från dig och att länken är trygg.

Hur sparar jag ner ett meddelande som jag vill lagra på annan plats (till exempel i ett verksamhetssystem)?

Själva meddelandet kan du spara som pdf. Eventuella bilagor laddar du ner som vanligt.

Observera - tänk igenom hur du hanterar meddelanden och bilagor relaterade till säkra meddelanden

För att hanteringen av känslig information i säkra meddelanden ska bli säker är det viktigt hur du hanterar information både innan du ska skicka information och när du får information i säkra meddelanden.

Om du temporärt behöver mellanlagra information mellan säkra meddelanden och någon annan säker lagringsplats (ex. verksamhetssystem) i samband med användning av säkra meddelanden:

 • Om du använder Windows, använd lagringsytorna H: och Q: som du hittar i utforskaren om det rör sig om känslig information.
  • Om den temporära kopian endast ska användas av dig är det antagligen enklast att använda H:
  • Om informationen redan finns på Q: eller ska dit är det bra att använda Q:. Var dock noga med att endast personer som har behov av att ta del av informationen har läsbehörighet i den mapp du tänkt använda.
 • Kom ihåg att radera dessa temporära kopior. Du behöver även tömma papperskorgen i Windows/Mac.
 • Spara inte ned information i säkra meddelanden på din telefon eller padda då säkerheten är otillräcklig och risken för brott mot dataskyddslagstiftningen är stor. Använd inte alls säkra meddelanden på en privat enhet (ex. dator).

Ytterligare läsning: ”lagringsalternativ – guide” och ”Guide säker e-posthantering”:
https://www.nacka.se/medarbetare/digitalisering/informationssakerhet/guider-och-mallar-for-informationssakerhet/

Kan en Nackabo mejla mig med hjälp av Säkra meddelanden?

I nuläget kan medborgaren/företaget endast svara på mejl från Nacka kommun, inte initiera en ny dialog.

Sidan uppdaterades: