Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning är generellt förbjudet men under vissa förutsättningar får du elda torrt vedartat avfall från trädgården under två veckor på våren och två veckor på hösten. Du får aldrig elda någon annan typ av avfall. Kontrollera alltid brandriskläget innan du eldar.

Eldningsförbud?

Kontrollera brandriskläget och eventuellt eldningsförbud via automatisk telefonsvarare för Stockholms län.
Tfn 08-721 23 26

Med "torrt vedartat avfall" menas mindre grenar och kvistar, men inte gräs, löv, grövre grenar eller stammar. Två villkor för att du ska få elda är att räddningstjänsten inte har beslutat om generellt eldningsförbud och att din eldning inte riskerar att orsaka olägenheter för andra. Du får aldrig elda målat eller tryckimpregnerat trä, gummi eller plast.

Om eldningsförbud inte råder är eldning av torrt vedartat avfall tillåten

 • vecka 17-18 (24 april - 7 maj)
 • vecka 42-43 (16 - 29 oktober)

Eftersom eldning alltid innebär rök och lukt så gäller det att du förvissar dig om att inga i din omgivning besväras. Detta är oftast svårt, varför miljöenheten rekommenderar dig att istället kompostera resterna, lämna det på någon av kommunens kretsloppscentraler eller beställa hämtning. Då hämtas det vid din tomtgräns med abonnemang eller efter beställning.

Läs mer om hämtning av trädgårdsavfall här.
Läs mer om Nackas kretsloppscentraler här.

Hälsorisker med eldning

Att elda trädgårdsavfall är olämpligt av miljö- och hälsoskäl. Förbränningen är ofta dålig vid enskild eldning av trädgårdsavfall. Hälsoriskerna har uppmärksammats allt mer de senaste åren och kommunen får ofta in klagomål från folk som störs av eldning.

Ämnen som bildas vid förbränningen smutsar ner och luktar illa. Allvarligare på sikt är att de också ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Problemen och riskerna är störst vid eldning av fuktigt avfall som mossa, löv, gräs och våta grenar.

Råd om du överväger att elda torrt trädgårdsavfall

Du som har behov av att elda torrt trädgårdsavfall bör tänka på följande:

 • Kontrollera att räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud.
 • Ha släckutrustning till hands.
 • Samråd med grannarna om lämplig tid. Kanske kan ni komma överens om en gemensam eldningsdag.
 • Välj eldningsplats så att elden inte kan sprida sig.
 • Var noga med att bara ta med torrt trädgårdsavfall. Mossa, gräs och löv är exempel på fuktigt avfall som inte får eldas.
 • Annat avfall än trädgårdsavfall får inte eldas! Material som gummi, plast och liknande får givetvis inte finnas med.
 • Elda inte efter mörkrets inbrott.
 • Skada inte vilda djur! Det händer att igelkottar söker skydd i rishögar. Kontrollera därför rishögen noga innan du tänder elden! Ett tips är att lyfta på riset och ruska om med en lång pinne eller kratta i god tid innan brasan tänds. På så vis får igelkottarna en chans att ge sig av.
 • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.

Observera att eldningsperioden inte förlängs om vädret gör det svårt att elda, t.ex. om det är vått eller blåsigt, eller om det blir eldningsförbud under perioden.

I stället för att elda

Här är några bra alternativ till att elda trädgårdsavfall:

 • Kompostera, så hjälper du naturen att omvandla resterna till jord och näring. Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall i hela kommunen. En kompost kan kompletteras med gröngödsling.
 • Du kan lämna trädgårdsavfall från en normal villatomt utan kostnad på kretsloppscentralerna i Boo, Älta och Östervik. Du kan beställa särskild hämtning av trädgårdsavfall, mot avgift, via kundservice för Nacka vatten och avfall.
 • Du kan också beställa ett trädgårdsabonnemang, och få ett 370-literskärl uppställt på tomten. Det töms varannan vecka under april till november.

Dispens - beviljas sällan

Det finns möjlighet att ansöka om dispens för att elda under annan tid på året, under de förutsättningar som beskrivs ovan. Det är dock mycket ovanligt att dispens beviljas. Du får betala full avgift för handläggningen, även om beslutet blir nej. För frågor om dispens, kontakta Miljöenheten på miljoenheten@nacka.se eller via telefonnummer 08-718 80 00.

Sidan uppdaterades: