Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Försäljning av ekologiska livsmedel

Livsmedelsföretagare inom EU som hanterar produkter som är ekologiska måste anmäla sin verksamhet till ett godkänt kontrollorgan och låta sitt företag omfattas av deras kontroll.

Om företaget gör någon av följande aktiviteter ska de anmäla sig till ett kontrollorgan:

  • producerar eller bereder ekologiska livsmedel
  • förvarar ekologiska (annat än i anslutning till försäljningsplatsen)
  • importerar ekologiska från tredje land
  • har kontrakterat ut en eller flera av aktiviteterna ovan till tredje part
  • har distansförsäljning via internet av ekologiska livsmedel

Undantag – I Sverige finns ett undantag från kravet på anmälan till ett kontrollorgan och det är företag som säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsument, exempelvis en butik.

Försäljning via e-handel:

  • Försäljning av ekologiska livsmedel på distans via e-handel räknas inte som försäljning direkt till slutkonsument, vilket gör att denna typ av verksamhet i princip alltid ska anmälas till ett kontrollorgan.
  • Med distanshandel menas att köpet ingås när slutkonsumenten väljer att slutföra köpet på webbsidan, eftersom den då ingått ett bindande avtal med företagaren. Det gäller oavsett om betalning sker vid köpet, via faktura eller vid hämtning i butik. Det gäller också oavsett om matkassen plockas ihop i butik eller på lager för hämtning/utkörning.

Alla anläggningar inom företaget som är inblandade i handeln ska ingå i anmälan till kontrollorganet. Sker försäljningen via gemensam webbplats behöver endast huvudkontoret anmälas, men lager och butik som packar/lämnar ut varorna måste omfattas av kontrollen.

I Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion kan du läsa mer om detta. Länk till LIVSFS 2016:1, 5 § – ”Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion”

Sidan uppdaterades: