Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Butik, försäljning, dagligvaror

Att tänka på gällande lokal och omgivning

Bygglov & anmälan

Du behöver bygglov alternativt göra en anmälan när du ska:

  • Bygga nytt, bygga om eller bygga till.
  • Sätta upp en skylt eller ljusanordning.
  • Göra ändringar i bärande konstruktioner eller större ändring av planlösning
  • Installera hiss
  • Installation av ventilation - exempelvis byte av aggregat, fläkt och ventilationskanaler
  • Ändra användningen av en byggnad, exempelvis om du vill bedriva förskola i en gammal kontorsbyggnad. Viktigt att veta är att byggnaders användning ofta är bestämda genom detaljplan och att vissa ändringar därmed inte är möjliga att genomföra. Kontrollera med stadsbyggnadsservice. Det går också att se detaljplanerna på kommunens webbkarta.

    Olika handlingar ska bifogas din bygglovsansökan och se till att förbereda dessa väl och i god tid. Läs mer om hur du ansöker om bygglov i Nackas guide om bygglov.

Värmepump

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till kommunen. Detta gäller till exempel bergvärmepump. Observera att du inte behöver göra en anmälan för installation av luftvärmepump. Läs mer om installation om värmepump här.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns bland annat i ventilation och anläggningar för luftkonditionering. Här hittar du information om vad som gäller för köldmedier.

Brandskydd

Det är viktigt att din lokal är lämplig ur brandsäkerhets­synpunkt och att du arbetar systematiskt med brandskydd. Mer information hittar du på Södertörns Brandförsvarsförbund.

Gatuförsäljning

Om du vill ha ett marknadsstånd/varuställ eller något liknande utanför din verksamhet eller på annan plats behöver du ansöka om detta till polisen. Läs mer i Nackas guide om tillstånd på offentlig plats.

Avfallshantering

Alla företag och verksamheter genererar olika former av avfall - kan vara matavfall, städavfall, förpackningar, elavfall eller farligt avfall. Läs mer om vad som gäller kring avfallshantering för verksamheter hos Nacka vatten och avfall.

Att tänka på gällande mat

Livsmedelshantering

De flesta verksamheter som hanterar livsmedel yrkesmässigt ska anmälas för registrering hos kommunen. En anmälan ska vara inne hos miljöenheten senast tio arbetsdagar innan verksamheten påbörjas. Miljöenheten kommer därefter att besöka företaget för en första kontroll. Då kontrolleras bland annat personalens kunskaper, lokalerna och utrustningen samt verksamhetens rutiner. Läs mer om anmälan och livsmedelskontroll här.

Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet kan fastna i rören och orsaka stopp. Därför ska de flesta verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel ha fettavskiljare eller mot­svarande anordning. Här hittar du information om vad som gäller för fettavskiljare.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Som nämnts ovan finns det i värmepumpar, anläggningar för luftkonditionering, men också i kylskåp och frysar. Här hittar du information om vad som gäller för köldmedier.

Att tänka på gällande dryck

Servering av folköl

Om du vill sälja och servera folköl behöver du göra en anmälan om försäljning av folköl. Du kan börja sälja folköl så snart du har fått bekräftelse på att din anmälan är registrerad. s mer om servering och försäljning av folköl här.

Att tänka på gällande försäljning

Försäljning av tobak

Om du vill sälja tobak i din verksamhet måste du ansöka om tillstånd. För att sälja av e-cigaretter, påfyllnings­behållare eller tobaksfria nikotinprodukter behöver du göra en anmälan. Kommunen ska enligt lag handlägga din ansökan inom fyra månader.

Läs mer om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter här
Läs mer om försäljning av tobak här
Läs mer om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare här

Försäljning av receptfria läkemedel

Om man vill sälja vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln, till exempel i en matvarubutik, ska försäljningen anmälas till Läkemedelsverket. Kommunen kontrollerar sedan att reglerna följs. Läs mer om försäljning av läkemedel här.

Försäljning av brandfarliga/explosiva varor

Du behöver tillstånd av Södertörns Brandförsvarsförbund för att sälja brandfarliga och explosiva varor. Brandfarliga varor är till exempel bensin, lacknafta eller T-sprit. Till explosiva varor hör till exempel fyrverkerier. Läs mer om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Sidan uppdaterades: