Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär att du behöver anmäla din försäljning till kommunen innan den påbörjas. Du ska anmäla försäljningen till den kommun där försäljningsstället har sin adress.
 1. Sätt dig in i reglerna för försäljning

  Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Det ska också finnas tydlig information om åldersgränsen. Du som försäljare är skyldig att försäkra dig om att köparen har rätt ålder. Detta gäller även om produkterna säljs via bil, en automat, webbhandel eller på liknande sätt. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

  • En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

  Både kommunen och polisen arbetar med kontroll av att reglerna kring försäljning följs.

  Här kan du läsa mer om tobaksfria nikotinprodukter på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 2. Anmäl till kommunen

  Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du anmäla det till miljötillsynsenheten innan försäljningen startar. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten. Du använder enkelt vår e-tjänst för anmälan och i e-tjänsten bifogar du även ett program för egenkontroll.

  Ert program för egenkontroll är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska också hjälpa dig att säkerställa att försäljningsreglerna följs. Du bör diskutera och förankra rutinerna som beskrivs i programmet hos personalen. Det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet. Egenkontrollprogrammet ska givetvis också finnas till hands på försäljningsstället. Är du ett mindre företag, tag kontakt med tobakshandläggaren på kommunen för att få ett underlag till egenkontrollprogram.

  Här på Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du folkhälsomyndighetens vägledning till egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

  Här nedan hittar du vår e-tjänst för att anmäla försäljning

  E-tjänst för försäljning

  Här nedan hittar du vår e-tjänst när du anmäler att försäljning upphör

  E-TJÄNST för upphörd försäljning
 3. Vad händer sedan?

  Miljöenheten meddelar dig att anmälan inkommit och om egenkontrollprogrammet är i sin ordning. Först när din anmälan är godkänd kan försäljningen börja.

  Kommunens uppgift är sedan att ge information och rådgivning till dig, utföra tillsyn och kontrollera att ni följer ert egenkontrollprogram. Vi gör ett platsbesök på alla våra försäljningsställen minst en gång om året.

  Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Det innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Vi underrättar er inom kort efteråt om att ett kontrollköp har genomförts.

  En gång om året skickar vi ut faktura för kommunens tillsyn. Avgiften beror på vilka varuslag ni säljer. Lagstiftningen kring tobaksfria nikotinprodukter är ny, och avgiften är inte beslutad ännu. Läs mer om avgiften nedan.

  Välkommen att kontakta Nacka kommun om du har frågor om försäljningsregler eller egenkontroll! Be att få tala med en handläggare för tobaksfria nikotinprodukter på miljöenheten.

  Lista över försäljningsställen

  I e-tjänsten finns ett register över alla anmälda försäljningsställen för tobak, folköl och receptfria läkemedel i Nacka. Du kan se alla ställen i en lista eller söka på kommundel eller bransch.

  Listan över försäljningsställen

Sidan uppdaterades: