Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Bidrag till bostadsanpassning

Ansökningsprocess, reparationer och om behovet upphör.


Vem kan ansöka om bidrag?

  • Du som har eller bor tillsammans med en person som har bestående funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din permanenta bostad.
  • Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden. Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

Vad kan jag få bidrag till?

Bidrag lämnas till åtgärder som rör bostadens fasta funktioner. Till dessa hör exempelvis:

  • Komma in i och ut ur bostaden. exempelvis ramp, dörrautomatik, trapphiss mm
  • Förflytta sig inom bostaden, exempelvis utjämning av trösklar, dörrbreddning
  • Laga mat och äta, exempelvis spisvakt, förstärkt belysning
  • Sköta sin hygien, exempelvis stödhandtag i dusch, badkarsborttagning

Anpassningen ska vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Bidraget kan inte användas till sådant som man normalt tar med sig när man flyttar som möbler, lampor eller hushållsmaskiner. Bidrag ges inte heller till hjälpmedel som du kan få av landstinget.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.