Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Projektbidrag – Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga

Civilsamhällesaktörer och fritidsgårdar i kommunal regi i Nacka har under 2022 kunnat söka ett projektbidrag för att anordna aktiviteter som syftar till ett drogfritt Nacka för unga. Exempel på civilsamhällesorganisation är ideell förening, trossamfund, stiftelse, studieförbund, kooperativ och välgörenhetsorganisationer.

Nacka kommun har under 2022 fördelat totalt 1 110 240 kronor till civilsamhällesaktörer i form av projektbidrag som kan sökas för att anordna aktiviteter för medborgarna som på ett tydligt sätt verkar för att minska användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak bland Nackas unga.

  • Aktiviteten kan vara kopplad till ordinarie verksamhet, men får inte vara en del av ordinarie verksamhet.
  • Aktiviteten ska bidra till målet om ett drogfritt Nacka för unga.
  • Aktiviteten ska vara öppen och kostnadsfri för unga samt kan vara öppen för deras föräldrar.
  • Aktiviteten får inte generera ekonomiskt överskott för anordnaren.
  • I kommunikation ska det framgå att aktiviteten genomförs i samarbete med Nacka kommun och inom projektet Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga.

Dessa projekt har beviljats bidrag

Projektet Young Creatives. Projektgrupper bestående av ungdomar, 16-18 år, från främst Fisksätra kommer att arbeta med att ta fram kreativa kommunikationslösningar med fokus på entreprenörskap, relaterat till droganvändning. Drivs av Darra musik och dans under hösten 2022.

Projektet På egna ben. Ett antal ungdomar 14-17 år erbjuds sommarjobb inom Nacka församling med praktiska arbetsuppgifter och besök i sociala hjälporganisationer. Projektet genomfördes under sommaren 2022.

Stiftelsen Fryshuset. Fisksätra fritidsgård utbildar ungdomsledare 17-19 år samt håller extra öppet för åldersgruppen 10-12 år på helger och skollov. Projektet pågår under hösten 2022 och våren 2023.

Darra musik och dans och biblioteket i Fisksätra erbjuder öppen fritidsverksamhet för åldersgruppen 7-12 år i Fisksätra under tre till fyra dagar i veckan samt helgdagar och skollov. Projektet pågår under hösten 2022 och våren 2023.

Föreningen Paralife kommer erbjuda en serie föreläsningar riktade till föreningslivet i Nacka inom området hälsa, antidopning, föräldrastöd, grupptryck med mera. Föreläsningarna kommer även vara öppna för allmänheten. Projektet genomförs under våren 2023.

Älta kulturförening genomför ett projekt under våren 2023 i samverkan med Älta fritidsgård och ungdomsföreningar i Älta. Ungdomsföreningarna kommer arrangera en workshop på högstadiet samt bjuda in unga och vuxna till en kunskapshöjande workshop kring aktuella samhällsfrågor kopplade till våld och droger. Ungdomsföreningarna kommer även att arbeta med att få fler unga att besöka fritidsgården.

Har du frågor om projektet?

Välkommen att höra av dig till projektledare Sabina Plomin, e-post sabina.plomin@nacka.se, telefon 08-718 95 27.

Sidan uppdaterades: