Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sigfridsborgs skola

Verksamheten i Sigfridsborgs skola har vuxit ur sina lokaler. En ny skola planeras att byggas. Inflyttning kan ske tidigast hösten 2020. Våren 2018 flyttar den nuvarande förskoleverksamheten till nybyggda lokaler i Ältadalens förskola.

Sigfridsborgs skola behöver moderna lokaler anpassade efter dagens lärandemiljö, till exempel saknas lokaler för hem- och konsumentkunskap.

Den nya skolan kommer att erbjuda plats för cirka 700 elever. Det motsvarar cirka 100 nya elevplatser. Förskoleverksamheten med cirka 100 barn flyttade till Ältadalens nya förskola våren 2018.

Kommunen har gjort en förstudie om nybyggnad av Sigfridsborgs skola. Verksamheten har succesivt vuxit ur sina lokaler och är mycket trångbodd. En del av verksamheten är inrymd i paviljongbyggnader. Nuvarande skola är planerad för cirka 250 elever men tar emot cirka 630 elever.

Förstudien omfattar även en ny sporthall. Verksamheten beräknas kunna flytta in tidigast hösten 2020.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har beslutat om medel för projektering.

Sidan uppdaterades: