Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Temperatur och drag

Temperatur, drag och luftfuktighet har stor påverkan på hur vi upplever inomhusklimatet. Här kan du läsa mer om inomhusmiljö och vad du själv kan göra.

Hur varmt ska det vara?

Fel temperatur kan vara en hälsorisk. En alltför hög temperatur i ett rum kan till exempel ge huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. En för låg temperatur kan bland annat påverka personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Temperaturen inomhus hänger också samman med ventilationen av huset.

Temperaturen i en bostad bör, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten, vara mellan 20 och 23 grader. Lufttemperaturen i bostäder bör inte överstiga 28 grader annat än vid extrema väderförhållanden (värmeböljor). Temperaturen bör inte överstiga 24 grader annat än under sommaren. Då kan man anses behöva tåla 26 grader, och under en kortare värmebölja högst 28 grader. Kallare än 18 grader får det inte vara annat än vid extrema köldknäppar.

För personer i känsliga grupper som kan ha problem med kyla, rekommenderas 22-24 grader. Det får inte vara kallare än 20 grader.

KALLT TROTS RÄTT TEMPERATUR

Det kan hända att du tycker det är kallt trots att termometern visar över 20 grader. Det kan bero på att den upplevda temperaturen inte bara beror på luftens temperatur, utan också påverkas av temperaturen på ytorna runtomkring (väggar, fönster, tak och golv).

Om bostaden är dåligt isolerad, rummen har extra stora fönster eller ligger intill ouppvärmda utrymmen (exempelvis garage och källare), kan det kännas kallt även om lufttemperaturen är 22 grader. I sådana fall räcker det inte med att mäta lufttemperaturen. Istället ska man kontrollera den "operativa temperaturen", som är ett medelvärde mellan lufttemperatur och omgivande ytors temperatur.

Drag

Ett skäl till att man fryser, trots rätt temperatur, kan vara "drag". Drag kan bero på otätheter vid dörrar, fönster eller ytterväggar. Det kan även bero på att mycket kall luft tas in via dina friskluftsventiler. Du kan även uppleva att det blir dragigt i ett rum med stora temperaturskillnader mellan varm luft och kalla väggar, golv och fönster.

Golvtemperaturen bör inte vara lägre än 16 grader och helst minst 20 grader. Skillnaden i temperatur 1 (en) decimeter ovanför golvet och 1,1 meter längre upp bör vara högst 3 grader. Lufthastigheten inne bör inte vara högre än 0,15 meter per sekund. Lite högre vindhastighet kan accepteras under sommaren.

Upplever du drag i en lägenhet med frånluftsventilation (där luft sugs ut) kan det bero på att frånluftsflödet är något för högt. Då sugs mer kall luft in genom springventiler och otätheter i fönster.

Luftfuktighet

Mängden fukt i inomhusluften beror på den fukt som förs in med utomhusluften, hur man använder lokalerna och hur hög luftomsättningen är. Fukt kan komma till exempel från personer i lokalerna, från krukväxter, från matlagning, med mera. För låg luftfuktighet i en bostad kan medföra torra ögon och slemhinnor. Det problemet är vanligt på vintern, eftersom den kalla utomhusluften inte innehåller så mycket fukt, och luftfuktigheten blir fortsatt låg när luften värms upp. Man kan även uppleva varm eller förorenad luft som torr.
Se vidare sidan om ventilation

För hög luftfuktighet kan å andra sidan leda till tillväxt av kvalster och att mögel och andra mikroorganismer bildas.

Vad kan du göra själv?

Här är några praktiska tips om hur du kan åtgärda några vanliga problem:

  • Om du fryser: se till att elementen kan jobba. De får inte täckas för med möbler eller tjocka gardiner.
  • Ställ inte möbler framför element vid fönster, eftersom det gör att elementet inte kan värma upp luften som kyls ner vid fönstret. Detta kan ger upphov till kallras och känsla av drag.
  • Klä dig rätt, ett heltäckande lager av kläder ska du bära inomhus i normalfallet.
  • Du ska ha en termometer uppsatt hemma, exempelvis i sov- eller vardagsrum.
  • Sänk temperaturen om du upplever luften som obehagligt torr.
  • Om du har frånluftsventilation och upplever drag är det viktigt att se till att alla springventiler är fullt öppna och frånluften korrekt inställd.
  • Du kan kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare, för att få råd om uppvärmning, ventilation, isolering och liknande. Rådgivaren nås på 08 - 29 11 29, eller www.energiradgivningen.se.

Ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för att bostaden erbjuder "god termisk komfort". Bor du i lägenhet ska du därför i första hand vända dig till din hyresvärd, bostadsrättsförening eller fastighetsskötare, om du har problem av det här slaget. Äger du eget hem är du själv ansvarig.

Om du behöver kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte får någon hjälp och tror att problemet kan innebär en hälsorisk kan du anmäla missförhållandet till kommunen. Frågan tas då om hand av kommunens miljötillsynsenhet, som i Nacka har tillsyn över att fastighetsägare följer miljöbalkens krav om "olägenheter för människors hälsa" .

Läs om hur vi hanterar klagomål på den här sidan. Där kan du också göra en anmälan. Läs igenom instruktionerna på sidan först.

Sidan uppdaterades: