Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ventilation

God ventilation är en av de viktigaste faktorerna för inomhusklimatet. Här kan du läsa mer om inomhusmiljö och vad du själv kan göra.

Hur fungerar ventilation?

I inomhusluften samlas fukt och föroreningar från matlagning, städning, dusch, tvätt med mera. Dessutom förorenas luften av koldioxid från utandningsluft, allergener, partiklar, fibrer från husdjur och möbler, med mera. Ventilationen ska transportera ut fukt och föroreningar, samtidigt som ny, frisk luft släpps in.

Ventilationen innebär ett flöde som transporterar använd luft från bostaden ("frånluft") ut via ventiler i badrum och kök, medan frisk luft utifrån ("tilluft") tas in genom ventiler i sovrum och vardagsrum. Det finns tre typer av ventilationssystem:

 • Självdrag (vanligt i gamla hus). I hus med självdrag finns ingen fläkt som drar ut använd luft. Istället tas luft in genom tryckförändringar som uppkommer när huset värms upp. För hus med eldningsuppvärmning hjälper den uppvärmda skorstenen till att suga ut luft via skorstenskanaler, vilket gör att frisk luft sugs in genom ventiler, vädringsfönster, eller otätheter i huset. Under sommaren, när man inte eldar lika mycklet och då temperaturen är densamma inomhus och utomhus, så kan det dock bli mindre drageffekt och sämre ventilation.
 • Fläktstyrt frånluftssystem. Luften sugs ut med fläkt i kök, badrum, förråd och liknande. Tilluft tas in via ventiler eller vädringsfönster. Vanligt utförande hos frånlufstvärmepumpar.
 • Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT), ibland utrustat med värmeväxlare som värmer upp tilluften (FTX). Den använda inomhusluften sugs ut med en fläkt i kök och /eller badrum. Tilluft trycks in genom ventiler i sovrum och vardagsrum.

Fördelar med fläktstyrd ventilation är att den fungerar året om. Nackdelar kan vara att det ibland uppstår störande buller från fläktar, drag från friskluftsventilerna samt att systemet kräver underhåll och tillsyn.

Hur märker man att något är fel med ventilationen?

Vanliga tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska:

 • Luften känns instängd och unken.
 • Fukt uppstår på insidan av fönster och det tar lång tid för imma på badrumsspegeln att försvinna efter att man duschat eller badat.
 • Det kommer in matos, rök eller annat från grannars lägenheter.
 • Ett tips: När man håller upp en bit toalettpapper mot ventilen i badrum och kök ska det sugas mot ventilerna. Om inte det sker är något fel.

Orsaker till problem med ventilation:

 • Feljusterad ventilation. Detta kan bero på att tillufts- eller frånluftsventiler stängts eller ändrats, eller att temperaturen på tilluften är för hög.
 • Trapphus med felaktigt injusterad ventilation. Det kan leda till drag i lägenheter och att lukter sprids mellan lägenheter.
 • Felplacerade tilluftsdon eller fel riktning på luftströmmar inne, så att luftflödet går t.ex. från kök till sovrum.
 • Förorenad tilluft, vilket kan bero på t.ex. smutsiga tilluftskanaler eller att friskluft tas in på ett olämpligt ställe.
 • Rum är oventilerade, t.ex. för att det saknas ventilationsförbindelse mellan olika rum där människor vistas.
 • Otätheter – mellan lägenheter eller i ventilationskanalerna.

Vad kan du göra själv?

Här är några saker som du själv kan göra för god ventilation:

 • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna!
 • Om man har tätat ett hus med självdragsventilation måste man också se till att friskluft kan komma in. En enkel åtgärd är att ta bort en bit av tätningslisten på ovansidan av ett eller flera fönster. Ibland behöver lite mer tas bort.
 • Håll rent runt ventiler i badrum och kök! Fråga fastighetsägaren om ventiler får tas ned för diskning. (I vissa fall är de injusterade i exakta lägen för att ge rätt ventilation i bostaden.)
 • Rengör filtret i köksfläkten regelbundet!
 • Vädra ofta och effektivt, dvs. öppna så att det bildas korsdrag en liten stund! Detta är betydligt bättre än att ha en glipa öppet en längre stund.
 • Öppna inte köksfönstret vid matlagning – då ökar risken för att matos sprids till andra lägenheter! Öppna istället ett fönster i rummet intill och ha köksdörren på glänt.
 • Du får inte installera köksfläkt i lägenhet utan att ha talat med fastighetsägaren! Kontrollera vilka köksfläktar som får installeras. En felmonterad köksfläkt kan påverka ventilationen i hela huset.
 • Tänk på att uttorkade vattenlås i din bostad orsakar lukt!
 • Du kan kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare, för att få råd om uppvärmning, ventilation, isolering och liknande. Rådgivaren nås på 08 - 29 11 29, eller www.energiradgivningen.se.

Ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för att ventilationen i din bostad fungerar. Bor du i lägenhet ska du därför i första hand vända dig till din hyresvärd, bostadsrättsförening eller fastighetsskötare, om du har problem av det här slaget. Äger du eget hem är du själv ansvarig.

Lagstiftning

I bland annat Boverkets byggregler (BBR) finns bestämmelser som ska förebygga problem på grund av dålig ventilation och bristfällig skötsel. Ansvaret ligger hos fastighetsägaren. Protokoll från ventilationskontroller (OVK) ska skickas till kommunens bygglovsenhet. Vid kontrollerna mäter man luftomsättningen, inte vilken kvalitet luften har för övrigt eller hur luften sprider sig i rummen.

För en- och tvåfamiljshus gäller kravet på OVK endast vid ny- och tillbyggnad. För flerbostadshus ska kontrollen göras med 3 eller 6 års intevall, beroende på ventilationslösning.
Läs mer om OVK

Om du behöver kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte får någon hjälp och tror att problemet kan innebär en hälsorisk kan du anmäla missförhållandet till kommunen. Frågan tas då om hand av kommunens miljöenhet, som i Nacka har tillsyn över att fastighetsägare följer miljöbalkens krav om "olägenheter för människors hälsa" .

Läs om hur vi hanterar klagomål på den här sidan. Där kan du också göra en anmälan. Läs igenom instruktionerna på sidan först.

Sidan uppdaterades: