Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hur går en livsmedelskontroll till?

Kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerar regelbundet verksamheter som hanterar livsmedel. Kontrollbesöken är i regel oanmälda.

Under inspektionen

En inspektion kan ske vid olika tidpunkter, både när verksamheterna har som mest att och göra och även när det är lugnare. Detta för att både se hur verksamhetsutövarna faktiskt arbetar eller för att kunna ha längre samtal. Vid inspektionerna fokuserar inspektören på olika områden beroende på vad som tidigare noterats samt specifika områden som livsmedelsgruppen har valt att kontrollera extra. Anledningen till att allt inte kontrolleras vid en och samma inspektion är för att det finns för mycket att kontrollera, varje inspektion skulle ta för lång tid. Olika projekt utförs för att kontrollera specifika delar av livsmedelshanteringen. Projekten kan både ske enbart inom kommunen, i samverkan med flera andra kommuner eller på uppdrag av livsmedelsverket. Här kan du läsa mer om tidigare utförda livsmedelsprojekt.

Under inspektionen förs en dialog med verksamhetsutövaren för att få en fördjupad förståelse för hur hanteringen sker och för att undvika missförstånd. Verksamhetens rutiner ses ibland över och även följesedlar kontrolleras för att säkerställa att det som står på menyn också är det som serveras. Kontrollområdena som alltid brukar kontrolleras är hygien och temperaturer, vilka är grundförutsättningar för säker mat.

Efter inspektionen

Efter en utförd inspektion skickas alltid en skriftlig kontrollrapport till verksamhetsutövaren. Om en inspektör upptäcker att delar i verksamheten inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav noteras avvikelser i rapporten.

Om det finns ett fåtal mindre allvarliga avvikelser ska de ha åtgärdats snarast möjligt och kontrolleras vid nästa inspektion. Om avvikelserna däremot uppfattas som allvarliga kan verksamheten bli tvungen att åtgärda avvikelserna inom en viss tid, vilket följs upp vid en extra uppföljande kontroll. Behov av extra uppföljande kontroll bekostas av den berörda verksamheten enligt kommunens timtaxa. I särskilt allvarliga fall kan inspektören utfärda ett förbud tills de ansvariga kan visa att de följer lagstiftningens krav.

Sidan uppdaterades: