Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Livsmedelskontroll - till din tjänst

Restauranger, förskolor, skolor, matbutiker och alla andra som serverar och säljer mat till allmänheten är skyldiga att följa de lagar som reglerar hur livsmedel ska hanteras. Kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerar att de cirka 600 livsmedelsanläggningarna i Nacka följer dessa lagar.

Säker mat är målet

Livsmedelskontrollens syfte är att Nackaborna ska ha tillgång till säker mat och att man som konsument inte ska bli lurad vid köp av livsmedel.

För att livsmedelshantering ska anses vara hygienisk och säker krävs det bland annat att lokalerna är rena, att de som hanterar och tillreder maten är friska och har god personlig hygien samt att tillredningen sker under kontrollerade former.

För att garantera att det som anges på menyn eller på en skylt i matbutiken även hamnar på tallriken kontrolleras även följesedlar och andra dokument som intygar råvarornas äkthet.

Oanmälda inspektioner

Inspektionerna av livsmedelsanläggningarna sker i de allra flesta fall oanmält. Vid en inspektion kontrolleras bland annat hygien, temperaturer och känsliga processer i tillredningen. Ett stort fokus riktas också mot att kontrollera allergener, det vill säga ämnen som kan ge upphov till allvarliga allergiska reaktioner. I arbetet för att förebygga att allergiska personer ska få i sig de ämnen de är allergiska mot kontrolleras bland annat märkningen på produkter, men också att personal som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper och kan förmedla dem till kunderna.

Utöver den ordinarie kontrollen genomförs även ett antal projekt för att fokusera på vissa specifika ämnesområden. Projekten görs ofta tillsammans med andra kommuner och följs upp genom att samma områden kontrolleras flera år i rad. Projekten kan exempelvis inriktas på att kontrollera råvaror, materialval eller rengöring. Många projekt handlar om frågor som bör vara intressanta för oss alla som konsumenter.
Läs mer om kommunens tidigare projekt här

I livsmedelsinspektörernas arbete ingår också att ta emot anmälningar om misstänkta matförgiftningar, klagomål och anmälningar av nya verksamheter som hanterar livsmedel.

Sidan uppdaterades: