Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Mat vid evenemang

Om du planerar att servera eller sälja mat under en kortare tid, t.ex. vid en marknad, eller mässa, kan det behövas en anmälan till kommunen. Läs om vad som gäller!

Behöver du vara registrerad?

Grundregeln är att den som säljer eller hanterar mat ska vara registrerad som en livsmedelsverksamhet om man uppfyller kriterierna för att vara ett livsmedelsföretag. Om man räknas som "livsmedelsföretagare" beror i sin tur på mathanteringens risker samt hur omfattande verksamheten är.

Att avgöra var gränser för kravet på registrering går kan i en del fall vara svårt. Fråga därför kommunen i god tid om du är osäker. Kontaktuppgifter till livsmedelsgruppen på kommunens miljöenhet finner du längst upp på sidan.

VAD INNEBÄR REGISTRERINGEN?

En registrering omfattar verksamhetens namn, samt var, när och vad som ska göras. Du ska använda samma blankett som ett företag som ska starta t.ex. en restaurang eller en livsmedelsbutik.

Anmälan Starta e-tjänsten!

Fyll i de uppgifter som behövs och skicka din anmälan så att miljöenheten har den senast tio arbetsdagar innan du planerar att starta din verksamhet.

En verksamhet kan antingen ha en tidsbegränsad registrering som endast gäller för ett evenemang eller en registrering för mobil livsmedelsverksamhet som gäller tills vidare.

VAD KOSTAR DET?

Registreringsavgiften är 3000 kronor.

Befintliga verksamheter inom Nacka kommun, till exempel en restaurang som redan är registrerad och som vill utöka med evenemangsverksamhet behöver inte betala någon registreringsavgift. De ska dock anmäla den utökade hanteringen till miljöenheten.

Miljöenhetens kontroll

Du som är ansvarig för en livsmedelverksamhet är skyldig att ha tillräcklig kunskap om reglerna inom området och ska se till att det finns praktiska förutsättningar för att man ska kunna hantera maten på ett säkert sätt under evenemanget (så kallad egenkontroll).

Miljöenheten kontrollerar regelbundet livsmedelsverksamheter i Nacka. Vid en kontroll tittar vi bland annat på försäljningsplatsens utformning och utrustning, att det finns fungerande rutiner för egenkontroll och hygien och att personalen har tillräcklig kunskap om säker livsmedelshantering.

Ett tillsynsbesök från miljöenheten görs i regel oanmält. Om det finns brister och en uppföljning behöver göras, kommer verksamheten debiteras för den extra tiden. Timtaxan är 1 500 kronor.

Att tänka på

Så lite mathantering som möjligt bör ske på försäljningsplatsen, då tillfälliga verksamheter i regel är sämre utrustade än till exempel ett restaurangkök. Istället för att laga maten på plats kan du göra förberedelser i ett annat kök eller köpa hel- eller halvfabrikat från en leverantör.

Vid mathantering som innebär förhöjda risker kan det behövas särskilda personaltoaletter som inte får användas av allmänheten. Dessa ska vara utrustade med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar.

Beroende på typ av hantering kan verksamheten behöva ha möjlighet att fylla på kallt vatten i dunkar eller ha vatten och avlopp kopplat direkt till platsen där man serverar eller säljer livsmedel. Vattnet ska hålla dricksvattenkvalitet. Om du inte vet ifall vattnet uppfyller det kravet ska du se till att det analyseras i god tid före evenemanget.

Andra tillstånd

Tänk på att det även vid tillfällig försäljning kan behövas andra tillstånd hos kommunen. Det kan tillexempel vara tillstånd för markupplåtelse, tillstånd hos polisen eller andra tillstånd hos miljöenheten.

Sidan uppdaterades: