Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Ändra eller lägga ihop fastigheter

Fastighetsreglering

Genom fastighetsreglering kan man föra över en del av eller en hel fastighet till en annan fastighet.

Genom fastighetsreglering är det även möjligt att bilda ett servitut som ska täcka en väsentlig brist inom den egna fastigheten. Det gör man genom att skapa en rättighet som belastar en annan fastighet.
Läs mer om att bilda eller ändra servitut

Om alla inblandade är överens om vad som skall genomföras, vilken ersättning som skall utgå samt hur förrättningskostnaden skall fördelas underlättar det handläggningen. Det finns en särskild blankett för överrenskommelsen på sidan där du ansöker om en lantmäteriförrättning.

ANSÖK OM fastighetsreglering

Gör en ansökan

Sammanläggning - slå ihop fastigheter

Slå samman fastigheter med samma ägare till en ny fastighet. De ursprungliga fastigheterna utplånas.

Är fastigheterna samägda måste ägarbilden vara fördelad på samma sätt i alla de fastigheter som ska sammanläggas. Särskilda regler finns om det är äkta makar som samäger fastigheterna.

Äganderätten i de ursprungliga fastigheterna överförs till den nya fastigheten, det innebär att det inte behövs någon ny lagfart.

ANSÖK OM sammanläggning

Gör en ansökan

Sidan uppdaterades: