Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Gamla jordbruksmarker

Dalgången söder om Drevinge är historiska jordbruksmarker. Att gårdsnamnet slutar på ”inge” skvallrar om att platsen har anor från de första århundradena enligt vår tideräkning. Idag präglas området av ridverksamhet och skogsbruk.
  • Erstaviksvägen

  • Betesmark med dike

  • Kärr nära Drevinge

  • Vandrare på Gröna spåret

  • Vägvisningsskylt

  • Kulturlandskap i Drevinge

Med lite fantasi kan du kanske se några bönder från järnåldern tillsammans med sina kor och grisar? De har bränt och röjt för att anlägga små åkrar på de fina lerjordarna. En bit upp i sluttningarna finns ängar och skogsbeten. Människorna här har hittat en förträfflig boplats, där jorden är god och där det går lätt att nå Östersjöns fiskevattnen.

Under brons- och järnåldern brände människor sina döda och begravde dem nära hemmet. Gravarna bildade högar, rösen och platta stensättningar, och med tiden kanske större fält. I slänten på västra sidan av Erstaviksvägen finns rester av ett sådant gravfält. Det som syns idag är några överväxta runda stenar.

Spana efter spåren!

Forntidsmänniskornas liv och arbete, för tusen eller till och med två rusen år sedan, har också lämnat andra spår. Förmodligen finns det kvar gränser mellan åker och äng, småvägar och diken som de skapade. Spana efter tecken av det slaget när du ger dig ut hit!

År 1728 köpte godsägaren på Erstavik Drevinge gård och dess mark.Bebyggelsen låg först samlad invid vägen, men i mitten av 1800-talet flyttades huvudbyggnaden till den plats vid Lännerstasunden där den ligger idag.

Gungviken och Halvörestorp var två torp i närheten. På Gungviken har det bott många smeder som arbetat på Erstavik. Halvörestorp var från början ett dagsverkstorp. Senare bodde statare och andra jordbruksarbetare där. Ganska mycket folk bodde och arbetade alltså tidvis här omkring.

Idag är det stora stallet på andra sidan vägen en viktig verksamhet. Hästarnas betande och jordbruk bidrar till att hålla det gamla kulturlandskapet öppet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.