Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Herrgårdslandskapet och godset

Redan på järnåldern bodde det människor som odlade den goda jorden i dalgången där Erstavik ligger. På 1400-talet blev gården ett adligt herresäte och i mitten av 1700-talet kom dagens herrgårdsanläggning till som ett gustavianskt gods. Jordbruket var omfattande. Idag är skogsbruk och utarrendering av mark viktiga näringar.

Redan år 1700 fanns de flesta av dagens vägar vid gårdsområdet, och mycket av marken i dalgången brukades. Se här hur landskapet har förändrats:

Ett gustavianskt gods

Den förste kände ägaren av Erstavik är riddaren Otto Ulfsson Björnram. Han var riksråd under en orolig tid i början av 1400-talet. Bland de adelsmän som senare ägt herrgården finns Klas Kyle, som deltog i förvecklingarna innan Gustav Vasa blev kung, och Knut Leijonhufvud, som stupade i slaget vid Narva år 1700. Ett par årtionden senare utvidhgade greve Olov Törnflycht Erstavik genom att köpa gårdarna Neglinge och Drevinge.

Ostindiendirektör grundade dagens Erstavik

Man kan datera födelsen av dagens Erstavik till 1763, när Herman Petersen köpte godset. Han hörde till den nya framgångsrika borgarklassen i Stockholm. Petersen hade flera betydelsefulla poster, bland annat som bankofullmäktig och ledande person i det växelkontor som hattpartiet samarbetade med. Men inte minst var han ditrektör i Ostindiska kompaniet, som bedrev en lönsam handel med Kina. Redan på 1740-talet hade han gjort Nyckelviken, vid Nackas norra kust på behagligt seglingsavstånd från centrala Stockholm till sitt sommarnöje.
Bild: Porträtt av Herman Petersen (Nationalmuseum).

Magnus af Petersens, som skrivit om Erstaviks och släktens historia, beskriver vad som sedan hände så här:

"Under sina många sommarvistelser på Nyckelviken är det väl antagtligt att Herman Petersen hade blivit förtrogen ej blott med hela Sicklön itan även med de till den angränsande nejderna och kanske mer än en gång gästat det Törnflychtska Erstavik. Någon tillfällighet kan det därför knappast ha varit, att det just blev detta ställe som han slutligen inköpte, och utan tvivel redan då med avikt att här skapa ett stamsäte för sig och sina efterkommande."
(Curt Munthe och Magnus af Petersens: Erstavik.)

Herman Petersen gav tidens store arkitekt Jean Eric Rehn i uppdrag att rita en ny huvudbyggnad i typisk 1700-talsstil. Också flera andra byggnader tillkom vid samma tid, och herrgårdsparken utvidgades.

Herman Petersen levde bara två år efter köpet av Erstavik. Men enligt hans testamente blev egendomen därefter ett fideikommiss, det vill säga ett slags familjestiftelse. Det är den än idag. Efter att Herman Petersens barn adlades heter släkten af Petersens.

Herrgården och herrgårdsmiljön

Den nya herrgården blev en vackert avvägd byggnad i tre våningar med högt brutet tak. Den centrala balkongen är typisk för den gustavianska stilen.

Rehn utformade också en rektangulär inre borggård som ansluter till en yttre gård. På vardera sidan om den nedre gården, med fri sikt mot stranden och viken, placerades två långa flyglar med brutna tak.

Kapellet, som har en äldre historia, omdanades och förskönades enligt Rehns skisser. Han ledde även arbetet med en ny parkanläggning. Den omvandlades dock helt på nytt under 1800-talet.

  • Dalgången med godset från luften

  • Erstaviks herrgård

  • Rättarbostaden, från 1700-talet

  • Jordbruksmarker med Sandabäcken

  • Höet bärgat på Erstavik

Ett välordnat landskap

Landskapet kring herrgården har arrangerats för att visa godsets betydelse. Raka vägar med lövträdsalléer strålar samman mot herrgården. Man kan se långt, både in i dalen och ut mot havet.

Herrgårdslandskapet har också skapat värdefull natur. Idag växer många gamla ekar och lindar fritt i en lång allé. Där trivs solälskande lavar och mossor. Hålrum i de gamla stammarna ger bo- och födoplatser för fåglar.

Markerna framför parken har länge använts som åker och till bete. Idag får de många dovhjortarna skugga, skydd och mat på åkerholmar och i skogsbryn.

Genom herrgårdsparken och vidare genom dalen går Sandabäcken. Vid Erstaviksvägen ett stycke ovanför godset syns rester av fördämningar där en vattendriven såg legat. Sedan ringlar sig bäcken vidare mot Överby - en nedlagd gård - och Sanda.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.