Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Landskapet växer fram

Sedan stenåldern, fyra-fem tusen år tillbaka i tiden, har landet i Erstaviksområdet pressats upp 30 meter ur havet. Då som nu har kontakten med vattnet varit avgörande för var människor bosatt sig.

Följ hur strandlinjen flyttat sig och se var man har hittat lämningar från olika epoker:


Den förhistoriska strandlinjen låg på stenåldern cirka 30 meter över dagens havsyta. Under bronsåldern - för omkring 3000 år sedan- var den 15 meter högre och under järnåldern - från cirka 500 före vår tideräkning till omkring år 500 - 5 meter högre än idag.

Spår av formtiden

De äldsta spår som upptäckts av boplatser i Erstavik finns på höjder nordost om Strålsjön. Platserna låg då vid en djup och skyddad havsvik, och arkeologer tror att det var människor som levde av fiske och säljakt som tillfälligt slog sig ner här. På en plats har man hittat hundratals krukskärvor och ben av säl. På höjder kring havsvikarna fanns ett halvöppet skärgårdslandskap med lövskog.

Under bronsåldern började de vattenfyllda dalgångarna grundas upp och vidsträckta ängsmarker bredde ut sig där vattnet fick ge vika. Det gav bra lägen och god jordmån för jordbruk. En del områden inom dagens Erstavik började användas som åker, äng och betesmark. Växelbruk, där samma marker omväxlande användes på olika sätt, var vanligt. Gravfält i form av stenrösen är spår från de människor som levde då.

Under järnåldern hade landhöjningen fortsatt och det fanns mer bördig mark i dalgångarna. Samtidigt hade jordbruksredskap och metoder utvecklades. Bostadshus placerades i höjdlägen, med odlingsmarker nedanför. Man odlade framför allt lerjordarna i förlängningen av Erstaviken och vid Drevinge. Åker och äng - så kallade inägor - hägnades in, och skiljdes från utmarker där boskap kunde gå på skogsbete. Större gravfält på höjderna, i anslutning till bebyggelsen, bär spår av den tiden.

Så här kan en begravning på järnåldern ha gått till. Rester av gravrösen från den tiden finns på flera platser, bland annat i närheten av herrgården och där Erstaviksvägen börjar vid Drevinge.Illustration: Jonathan Lindström.

Vattnen var länge de viktigaste transportlederna, men under medeltiden tillkom också körvägar, som till stor del finns kvar och används idag. Marker som är öppna idag kan ha röjts och brukats för över tusen år sedan. Landskapet har uppstått i mötet mellan den natur som utvecklats efter senaste istiden och människors arbete.

LETA I FORNSÖK!

Fornsök är Riksantikvarieämbetets databas över registrerade fornminnen. Där kan du själv söka efter olika typer av fornminnen, t.ex. inom Erstavik. Välj först Stockholms län och Nacka kommun.
Fornsök - läs mer om fornlämningar

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.