Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Torsdag den 14/11 kommer vi ha viss påverkan på Bygglovs e-tjänster. Planerat systemunderhåll pågår mellan 08.00-14.30.

Stenåldersfolk, en ås och en källa

  • Rullstensåsen intill Sandasjön

  • Sandig mark - skapad av isen

  • Mot Sandakällan!

  • Friskt källvatten från Sandakällan

  • Sandasjön - en av de renaste i Nacka

  • Fiskfångst i Sandasjön

  • Bävern trivs i sjöarna

  • Sörmlandsleden och Blå spåret passerar

Här bodde stenåldersfolket

Rester från flera stenåldersboplatser har hittats nära Strålsjön och Sandasjön. Lite nordöst om Strålsjön har man hittat mest - hundratals krukskärvor, bitar av flinta och kvarts från redskap och ben från säl. Det finns säkert finns mer att upptäcka.

För fyra-fem tusen år sedan låg Östersjöns yta 30 meter högre upp än nu. Det är precis där Strålsjöns yta går idag, och 5 meter över Sandasjön. Stränderna låg vid skyddade vikar, men ändå nära det stora havet. Därför var det här en fin miljö för männsikor som levde på säljakt och fiske utmed kusten.

Fynden visar att människorna hörde till den gropkeramiska kulturen. De kallas så eftersom deras kärl var prydda med dekorativa gropar, linjer och punkter. Att smycka sina föremål var alltså populärt redan då.

Människorna här tog sig fram utmed stränderna och jagade med hjälp av kanoter, spjut och harpuner. De bodde i enkla hyddor. Längre inåt landet fanns det människor som hade börjat bruka jorden – men inte här.

Den stora landisen och vad den lämnade efter sig förändrade stegvis villkoren för de tidiga människorna. Den tre kilometer tjocka isen hade pressat ner jordskorpan i hundra tusen år. När den smälte reste sig landet.

Och så kom jordbrukarna

Två-tre tusen år senare var höjderna vid Strålsjön och Sandasjön inte längre några bra boplatser för folk kustbor. Däremot hade dalgångar, där isälvarna lämnat efter sig söndermald sten och slam, rest sig ur havet. Där byggde små grupper av människor upp några gårdar. De odlade den goda jorden och höll djur. Som tidigare bor levde de nära kusten.

Drevinge, Fisksätra, Överby är namn på gårdar som fanns då, under järnålder och vikingatid. Erstavik hette bara Ersta, eller Örsta. De ålderdomliga platsnamnen och fynd av gravfält visar att trakten var bebodd. Brons- och järnålderns människor begravde nämligen sina döda nära den egna gården. Det var ett sätt att visa andra vem som hade rätt till marken.

Den stora åsen

När istiden gick mot sitt slut forsade en massa vatten under istäcket – som en isälv inne i en tunnel. Vid kanten bromsades farten, och sand och grus sjönk till botten. Resultatet blev rullstensåsar. Höjden väster om Sandasjön är en del av den lånnga Stockholmsåsen.

Åsarna har varit till stor nytta för människor. Det var lätt att bygga vägar på åsryggarna. På senare tid har de kanske fått bli grustag.

Naturligt reningsverk

En annan bra sak med åsarna: de kan lagra och rena vatten. I Stockholmsområdet hämtar vi dricksvattnet från Mälaren, men på många andra håll dricker man rullstensåsarnas vatten.

I slänten nära Sandasjön rinner grundvatten från åsen fram ur marken. Sandakällan, som den kallas, har lockat besökare mycket länge. Kanske hämtade även stenålderns gropkeramiker dricksvatten som flöt fram ur åsen?

De prover Nacka kommun tidigare tog på källvattnet visade att det var rent och mineralrikt. Idag tar kommunen inga vattenprover på platsen.

fiskesjö och reservvattentäkt

Sandasjön gör skäl för sitt namn. Mark och flera stränder består av sand och grus från isälven. Sjön är också en av de renaste och klaraste i Nacka. Om du vill fiska ska du kontakta Enskede Sportfiskeklubb, som har fiskerätten. De har planterat in ädelfisk i sjön.

Ett haveri för vårt dricksvattensystem vill man inte gärna tänka sig. Men om det skulle inträffa kommer Nacka kommun att hämta vatten från Sandasjön och en brunn intill. För att skydda vattentäkten finns särskilda skyddsregler för ett stort område runt Sandasjön. Du får t.ex. inte tvätta ur muggar med diskmedel. De som bor eller driver någon verksamhet inom skyddsområdet - det gäller bland annat Lovisedal - måste också vara särskilt aktsamma med allt som skulle kunna förorena vattnet.
Om reservvattentäkten

Naturkartan - för webb och mobil

Om du planerar en utflykt kan du använda Naturkartan. Den hjälper dig att hitta rätt och guidar dig med inspirerande bilder, korta texter moch symboler som visar vad som finns att göra. Den stora fördelen: Naturkartan finns också som app för smarta mobiler. På så sätt kan du ha samma information med dig ute i naturen. Sörmlandsleden går nära Sandasjöns västra strand. På Naturkartan kan du läsa mer om den och andra leder.

För att ladda ner mobilappen söker du efter "Nackas naturkarta" i App Store (för iPhone) eller Google Play (för Android).

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.