Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allt du behöver veta om skolplacering

Den 7 mars får alla som gjorde ett skolval under skolvalsperioden besked om skolplacering. Du loggar in på e-tjänsten Mitt Skolval för att ta del av beskedet för ditt barn.

Var hittar jag beskedet om skolplacering?

Beskedet om skolplacering hittar du under "Mina placeringar" i e-tjänsten Mitt Skolval

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola


Val av fritidshem görs i Nacka24

Beskedet om plats i Mitt Skolval avser endast plats i förskoleklass eller grundskola. Om ditt barn ska gå i förskoleklass eller grundskola årskurs 1–3 och du önskar plats på fritidshem gör du ett separat val av fritidshem i Nacka24.

Det är inte någon kö till fritidshem på skola. Alla barn i ålder 6–10 år, folkbokförda i Nacka, har rätt till plats på skolans fritidshem under förutsättning att vårdnadshavarna arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Det finns även några anordnare av pedagogisk omsorg som har fritidsverksamhet.
Läs mer om val av fritidshem

Vart vänder jag mig med frågor?

På sidan Frågor och svar efter skolvalet har vi samlat svar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svaret där är du välkommen att kontakta Nacka kommuns kontaktcenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se.

Frågor och svar efter besked om skolplacering

Hur har antagningen gjorts?

Antagningen har gjorts utifrån skollagens bestämmelser och de riktlinjer som utbildningsnämnden i Nacka har beslutat om.

I de fall urval har gjorts har avståndet mätts som gångavstånd i kilometer mellan elevens folkbokföringsadress och skola. Samma digitala kartverktyg har använts för alla elever.

Nacka kommun har som målsättning att ge så många elever som möjligt plats på skolan de önskat i första hand och största möjliga hänsyn har tagits till ditt önskemål om skola.

Information om det finns fler sökande än platser

Urval till kommunala skolor

Utbildningsnämnden i Nacka har beslutat om en riktlinje för placering av elever i förskoleklass och grundskola. Riktlinjen anger Nacka kommuns tillämpning av skollagens regler när det gäller placering av elever i förskoleklass och grundskola.

Huvudprincip

Huvudprincipen är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Nacka kommun har obligatoriskt skolval och alla vårdnadshavare gör ett aktivt skolval för sina barn. Vårdnadshavarnas val är utgångspunkt för elevernas skolplacering. Nacka kommun strävar efter att placera eleverna enligt vårdnadshavarnas önskemål och rangordning.

Urval om det finns fler sökande än platser

Om en skola inte kan ta emot alla som söker behöver ett urval göras. Till en kommunal skola görs urvalet genom att eleverna rangordnas utifrån deras relativa närhet till skolan. Läs mer om relativ närhet nedan.

Om flera elever har samma relativa närhet prioriteras den elev som har skolan som högst rangordnat val.

Om flera elever har samma relativa närhet och samma rangordnat val prioriteras den elev som har närmast från folkbokföringsadressen till den önskade skolan (absolut närhet).

Om en elev inte får plats vid förstahandsvalet ingår eleven i urvalet till den skola som valts i andra hand. På motsvarande sätt kan en elev ingå i urvalet till den skola som valts i tredje hand.

Om inget av vårdnadshavarens tre önskemål kan tillgodoses placeras eleven vid en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet.

Relativ närhet

Begreppet "relativ närhet" betyder att avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola. Den alternativa skolan är den närmaste kommunala skolan mätt från elevens folkbokföringsadress. Om eleven valt den närmaste kommunala skolan är den alternativa skolan i stället den näst närmaste kommunala skolan.

För att beräkna elevens relativa närhet görs två mätningar:

 1. Avståndet mellan folkbokföringsadressen och den alternativa skolan.
 2. Avståndet mellan folkbokföringsadressen och den sökta skolan.

Värdet för relativ närhet räknas ut genom att avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Ett högre värde har företräde framför ett lägre värde. Med avstånd avses gångavståndet mellan skolan och elevens folkbokföringsadress. Läs mer om mätning av avstånd nedan.

Läs eller ladda ner hela riktlinjen via länken nedan:
Utbildningsnämndens riktlinje för placering av elever i kommunal förskoleklass och grundskola (PDF-dokument, 171 kB)

Mätning av avstånd

Alla mätningar görs i systemet Mitt Skolval. För att systemet ska kunna mäta avstånd mellan hem och skola för de sökande eleverna läser utbildningsenheten in uppgifterna nedan:

 1. Samtliga bostadsadresser i Nacka
  Adresspunktlagret i kartan uppdateras löpande under året så snart nya bostadsadresser tillkommit.
 2. En mätpunkt för varje kommunal skola i Nacka
  Den kommunala huvudmannen har bestämt var mätpunkten ska ligga på varje skola.
 3. Alla gångvägar i Nacka
  Alla gångvägar som enligt Nacka kommuns QGIS-karta är markerade som både upplysta och vinterunderhållna.
  Detta kartlager uppdateras samtidigt som adresspunktlagret (punkt 1).

Med hjälp av dessa tre uppgifter tar e-tjänsten fram gångavstånd i meter från varje sökande elevs folkbokföringsadress till alla kommunala skolor i Nacka.

Urval till fristående skolor

De fristående skolorna får göra urval enligt de urvalsprinciper som Skolinspektionen godkänt, oftast kötid och syskonförtur.

Kontakta den fristående skolan för att få mer information om skolans urvalsprinciper. Kontaktuppgifter till grundskolorna i Nacka hittar du via Jämföraren.

Länk till Jämföraren

Bilden nedan visar ett exempel på hur man räknar fram relativ närhet till de kommunala skolorna i Nacka. Du kan läsa mer om relativ närhet i blocket Urval till kommunala skolor.
Klicka på bilden för att visa den i ett större format.

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med placeringen?

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering efter skolvalet finns möjlighet att ansöka om att byta skola. Det är dock viktigt att ha i minnet att platstillgången efter skolvalsperioden är starkt begränsad. Ledig plats att byta till uppstår endast i det fall en elev flyttar från Nacka eller byter till en annan skola. Fördelning av platser sker på samma sätt och enligt samma regler som användes vid skolvalet.

För att alla föräldrar ska ha tid att i lugn och ro ta ställning till om de ska ansöka om skolbyte eller inte hanteras bytesansökningarna först i april. Din ansökan behöver alltså vara registrerad i e-tjänsten senast den 19 april. Du får besked via e-tjänsten Mitt Skolval den 12 maj.
Läs mer om byte av skola

Kan jag överklaga beskedet om skolplacering?

Enligt skollagen har du rätt att överklaga vissa beslut om skolplacering.
Läs mer om möjligheterna att överklaga

Jag valde inte skola under skolvalsperioden - vad händer nu?

Om ditt barn är skolpliktigt har eleven placerats vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Detsamma gäller även i de fall vårdnadshavarna inte varit överens om placering för ett skolpliktigt barn.

Sidan uppdaterades: