Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välja skola för barn i anpassad skola

Anpassad grundskola

I Nacka kommun är det utbildningsenheten som – efter en noggrann utredning – fattar beslut om mottagande i anpassad grundskola. Utredningen ska ge svar på om eleven tillhör målgruppen för anpassad grundskola. Begreppet "att tillhöra målgruppen" innebär att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning och att eleven inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav.

Skolval för elever inom målgruppen för anpassad grundskola

Alla vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Nacka kommun och som behöver en skolplacering till nästa läsår ska göra ett aktivt skolval för sitt barn.

Om du har fått ett beslut om mottagande i anpassad grundskola för ditt barn ska du logga in i e-tjänsten Mitt Skolval och aktivt avstå från att välja skola. Du klickar på barnets namn och sedan klickar du på knappen Avstå skolplacering längst ner på sidan. Som anledning anger du Annan skola. Ange även på vilken skola barnet fått plats och Nacka som skolkommun.

Observera: Om utredning fortfarande pågår och du inte har fått något beslut om mottagande ska du logga in och göra ett skolval i e-tjänsten Mitt Skolval.

Olika möjligheter för skolstart

Alla barn är skolpliktiga från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Det finns ingen förskoleklass i anpassad grundskola. Nedan beskrivs de olika möjligheterna för de elever som tillhör målgruppen för anpassad grundskola.

Alla barn har skolplikt från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Nedan beskrivs de olika möjligheterna som finns gällande skolstart för elever som tillhör målgruppen för anpassad grundskola.

  • Eleven stannar ett extra år på förskolan eller i pedagogisk omsorg.
    Beslut om uppskov av skolstart ska i detta fall vara fattat av utbildningsenheten.
  • Eleven börjar i en förskoleklass som är kopplad till grundskola.
  • Eleven börjar årskurs 1 i anpassad grundskola ett år tidigare.
    Beslut om tidigare skolstart och mottagande till anpassad grundskola ska i detta fall vara fattat av utbildningsenheten.

Ansökan om uppskjuten skolstart

Ansökan om uppskjuten skolstart görs till utbildningsenheten i Nacka kommun via en e-tjänst.
Klicka här för att läsa om hur du ansöker

Sidan uppdaterades: