Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansöka om tidigare start i förskoleklass

Barn börjar normalt fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen från höstterminen det år barnet fyller sex år. Skollagen ger vårdnadshavare möjlighet att önska att yngre barn ska börja i förskoleklass, men det är ingen lagstadgad rättighet.

Inför läsåret 2023–2024 har vårdnadshavare i Nacka möjlighet att ansöka om plats i förskoleklass för femåring fram till och med den 26 april 2023.

Om det finns plats på den önskade skolan efter att alla skolpliktiga barn fått en skolplacering gör skolans rektor en bedömning om ditt barn kan tas emot i förskoleklass. Beslut meddelas via e-tjänsten Mitt Skolval före sommaren.

Så här ansöker du

Du gör valet genom att logga in i e-tjänsten via den orange knappen nedan.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Därför behöver du både ange den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten och anmäla ditt barn till den fristående skolans egen kö. Kontakta skolan för mer information.

Sidan uppdaterades: