Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Ansöka om tidigare start i förskoleklass

Barn börjar normalt fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen från höstterminen det år barnet fyller sex år. Skollagen ger vårdnadshavare möjlighet att önska att yngre barn ska börja i förskoleklass, men det är ingen lagstadgad rättighet.

Om du vill ansöka om plats till höstterminen 2024 så gör du ett skolval i e-tjänsten Mitt Skolval under skolvalsperioden 17 januari-6 februari 2024.

Om det finns plats på den önskade skolan efter att alla skolpliktiga barn fått en skolplacering gör skolans rektor en bedömning om ditt barn kan tas emot i förskoleklass. Beslut meddelas via e-tjänsten Mitt Skolval den 24 maj.

Så här ansöker du

Du gör valet genom att logga in i e-tjänsten via den orange knappen nedan.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Därför behöver du både ange den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten och anmäla ditt barn till den fristående skolans egen kö. Kontakta skolan för mer information.

Sidan uppdaterades: