Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kan jag överklaga beslut om skolplacering?

Enligt skollagen har du rätt att överklaga vissa beslut om skolplacering. Om du har möjlighet att överklaga eller inte beror på:

  • om skolan är fristående eller kommunal.
  • om skolan ligger i Nacka eller i en annan kommun.
  • enligt vilket skäl Nacka kommun bedömt att eleven inte kunde få plats på den skola vårdnadshavaren valt.

I boxarna nedan hittar du information om vilka beslut du kan överklaga och hur ett eventuellt överklagande går till.

Om du vill veta vilket skäl som använts för ditt barn och eventuellt få ett beslut som underlag för överklagan ska du kontakta utbildningsenheten. Kontaktuppgifter till utbildningsenheten hittar du längst ner på den här sidan.

Skolan är kommunal och ligger i Nacka

SKÄLET ÄR ATT DET VAR SÅ MÅNGA SÖKANDE ATT URVAL HAR GJORTS

Det går inte att överklaga beslutet om skolplacering.

Om du är folkbokförd i Nacka kan du få prövat om beslutet har fattats på laglig grund - en så kallad laglighetsprövning. Laglighetsprövning kallades tidigare för kommunalbesvär.

Det är viktigt att komma ihåg att en laglighetsprövning inte automatiskt ger ditt barn plats på den skola du helst ville ha. Det som kan ske är att kommunens beslut upphävs och ärendet måste tas upp på nytt av kommunen.
Läs mer om laglighetsprövning

SKÄLET ÄR ATT DET INTE FINNS NÅGON YTTERLIGARE LEDIG PLATS I DEN SÖKTA ÅRSKURSEN

Du kan överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd inom tre veckor från det att du fick del av beslutet.
Läs mer om överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd

SKOLAN ÄR FRISTÅENDE OCH/ELLER LIGGER UTANFÖR NACKA

Det går inte att överklaga beslutet. Kontakta skolans huvudman för ytterligare information.

Kontaktuppgifter till utbildningsenheten:

Sidan uppdaterades: