Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Urval vid fler sökande än platser

I de fall som en skola får fler sökande än platser måste ett urval göras. Hur urvalet görs beror på om skolans huvudman är kommunal eller fristående.

Urval till fristående skolor

De fristående skolorna får göra urval enligt de urvalsprinciper som Skolinspektionen godkänt, oftast kötid och syskonförtur.

Kontakta den fristående skolan för att få mer information om skolans urvalsprinciper. Kontaktuppgifter till grundskolorna i Nacka hittar du via Jämföraren.

Länk till Jämföraren

Urval till kommunala skolor

Utbildningsnämnden i Nacka har beslutat om en riktlinje för placering av elever i förskoleklass och grundskola. Riktlinjen anger Nacka kommuns tillämpning av skollagens regler när det gäller placering av elever i förskoleklass och grundskola.

Huvudprincip

Huvudprincipen är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Nacka kommun har obligatoriskt skolval och alla vårdnadshavare gör ett aktivt skolval för sina barn. Dessa val är utgångspunkt för elevernas skolplacering. Nackas strävan är att ett så högt rangordnat önskemål som möjligt ska tillgodoses.

Urval om fler sökande än platser

När urval behöver göras till en kommunal skola rangordnas eleverna utifrån värdet för deras relativa närhet till skolan, från högsta till lägsta värde. Om flera elever har samma relativa närhet prioriteras den elev som har skolan som högst rangordnat val. Läs mer om relativ närhet nedan.

Om flera elever har samma relativa närhet och samma rangordnat val prioriteras den elev som har närmast från folkbokföringsadressen till den önskade skolan (absolut närhet).

Om en elev inte får plats vid förstahandsvalet ingår eleven i urvalet till den skola som valts i andra hand. På motsvarande sätt kan en elev ingå i urvalet till den skola som valts i tredje hand.

Om inget av vårdnadshavarens tre önskemål kan tillgodoses placeras eleven vid en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet.

Relativ närhet

Begreppet "relativ närhet" betyder att avståndet till den sökta skolan sätts i relation till avståndet till en alternativ skola.

För att beräkna elevens relativa närhet görs två mätningar:

  1. Avståndet mellan folkbokföringsadressen och den alternativa skolan.
  2. Avståndet mellan folkbokföringsadressen och den sökta skolan.

Värdet för relativ närhet räknas ut genom att avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Ett högre värde har företräde framför ett lägre värde.

Med avstånd avses gångavståndet mellan skolan och elevens folkbokföringsadress. Vid mätningen används ett digitalt kartverktyg.

Vad menas med alternativ skola?

Den alternativa skolan är den närmaste kommunala skolan mätt från elevens folkbokföringsadress. Om eleven valt den närmaste kommunala skolan är den alternativa skolan i stället den näst närmaste kommunala skolan.

Läs eller ladda ner hela riktlinjen via länken nedan:

Bilden nedan visar ett exempel på hur man räknar fram relativ närhet till de kommunala skolorna i Nacka. Du kan läsa mer om relativ närhet i blocket Kommunala skolor.
Klicka på bilden för att visa den i ett större format.

Sidan uppdaterades: