Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Byte av skola

På den här sidan finns information för dig som är folkbokförd i Nacka och som vill ansöka om att byta skola.

Nacka kommun har enligt skollagen skyldighet att säkerställa att alla Nackabarn i skolpliktig ålder har en skolplacering. Detta tillgodoses genom skolvalet i början av varje år.

Nacka kommun tillämpar kundval inom förskoleklass och grundskola och om du som vårdnadshavare inte är nöjd med ditt barns skolplacering har du möjlighet att ansöka om byte av skola.

Få lediga platser under läsåret

De flesta skolorna i Nacka fyller upp alla sina platser i samband med skolvalsperioden i början av året. Lediga skolplatser uppstår om elever flyttar från Nacka eller byter till en annan skola. Det kan vara bra att ha i minnet att platstillgången efter skolvalsperioden är starkt begränsad.

Skarpa byten gäller

Under skolbytesperioderna gäller skarpa byten. Det betyder att du inte kan ångra dig om du får en ny skolplacering, din ansökan är alltså bindande. Du kan inte tacka nej om ditt barn får en plats i en av skolorna du önskade byta till.

Om det inte finns plats på den skola ni ansöker till behåller ditt barn sin plats på sin nuvarande skola.

Urval och mätmetod vid byte av skola

Samma mätmetoder och samma riktlinjer för urval används vid byte av skola som vid skolvalsperioden i början av året.

Ansökan om byte görs i e-tjänsten Mitt Skolval

Ansökan om byte av skola görs i e-tjänsten Mitt skolval. I e-tjänsten anger du datum för när du önskar byta skolplacering. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda bekräfta ansökan i e-tjänsten Mitt skolval för att ansökan ska vara giltig.

Om du vill byta skola på grund av flytt inom Nacka ska du bifoga dokument som styrker den nya adressen direkt i e-tjänsten.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola

Läs detta först!

Antal alternativ

Vid byte av skola är det obligatoriskt att välja en skola, men du har möjlighet att ange upp till tre skolor. Observera att du inte ska ange ditt barns nuvarande skola som ett av dina alternativ.

Inbördes rangordning

Om du väljer flera skolor ska du ange skolorna i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

Ska familjen flytta inom Nacka?

En elev som flyttar inom kommunen tilldelas en skolplats utifrån sin nya adress, under förutsättning att vårdnadshavarna styrker kommande adress och flyttningsdatum, genom att skicka in kopia på hyres-, köpekontrakt eller liknande.

Om vårdnadshavaren i samband med skolvalet lämnade uppgifter om barnets kommande adress och inflyttningsdatum baseras platsbeskedet på dessa adressuppgifter. Placeringen kan omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt inte har skett enligt skolvalsansökan.

Välja en fristående skola?

Vill du byta till en fristående skola? Då måste du utöver registreringen i e-tjänsten Mitt Skolval även göra en ansökan direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.

Byta till skola utanför Nacka

Söka plats på skola i annan kommun

Ansökan i e-tjänsten Mitt Skolval avser endast skolor i Nacka - fristående och kommunala. Om du är intresserad av en skola i en annan kommun kontaktar du den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om ditt barn har möjlighet att få plats på skolan.

Om ditt barn fått besked om skolplacering i annan kommun

Om du fått och accepterat en skolplacering för ditt barn i en annan kommun än Nacka ska du snarast meddela detta till utbildningsenheten i Nacka kommun. Observera att skolplaceringen ska vara godkänd av den skola som barnet ska börja på och att skolan har meddelat datum för skolstarten.

Nacka kommun är hemkommun för alla barn som är folkbokförda i Nacka och vi behöver dessa uppgifter för vår skolpliktsbevakning men även för utbetalning av skolchecken till skolan i annan kommun.

Gör så här för att meddela skolplacering i annan kommun

Klicka på knappen nedan för att komma till en e-tjänst där du loggar in med BankID. I e-tjänsten lämnar du information om ditt barns skolplacering i annan kommun än Nacka. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda logga in i e-tjänsten.

Länk till e-tjänsten Meddela skolplacering utanför Nacka

När kan jag ansöka?

Nedan ser du datum för ansökan om byte av skola:

Önskar plats

Ansökan öppnar

Ansökan stänger

Placeringsbesked

Höstterminen 2024 10 juni 31 juli 11 augusti
Höstterminen 2024 23 augusti 29 augusti 6 september
Höstterminen 2024 9 september 23 september 3 oktober
Höstterminen 2024 22 oktober 4 november 14 november
Vårterminen 2025 18 november 9 december 16 december

Vad händer sedan?

Utbildningsenheten behandlar de bytesansökningar som finns registrerade i e-tjänsten enligt schemat i blocket "När kan jag ansöka?"

Om det finns plats på den önskade skolan och årskursen placeras ditt barn på den nya skolan och den pågående skolplaceringen avslutas. Observera att du inte får något erbjudande om plats som du ska besvara.

Viktigt: Så här påverkas den nuvarande skolplaceringen?

Om du får avslag på bytesansökan

Om du får avslag på bytesansökan har barnet har kvar sin plats på den nuvarande skolan.

Om du får plats på sökt skola

  • Utbildningsenheten utgår ifrån att de bytesansökningar som görs i e-tjänsten är aktuella. Om det finns plats på sökt skola placeras eleven där och den nuvarande skolplaceringen avslutas samtidigt.
  • Om du ångrat dig och inte längre vill byta skola måste du ta bort din bytesansökan från e-tjänsten senast sista ansökningsdagen.

Sidan uppdaterades: