Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyinflyttad eller på väg till Nacka?

Här hittar du information som riktar sig till familjer som är på väg att flytta till kommunen och som kommer att bli folkbokförda i Nacka.

Nyinflyttad till Nacka? Välkommen!

Varje kommun har skolpliktsansvar för de barn i skolpliktig ålder som är folkbokförda i kommunen. När din familj blir folkbokförd i Nacka får Nacka kommun skolpliktsansvaret för ditt barn och vi behöver säkerställa att ditt barn har en skolplacering samt i vilken skola eleven går.

Hur du ska gå till väga beror på om du vill att ditt barn går kvar i en skola utanför Nacka eller om du vill söka en skolplats i Nacka. Läs mer i blocken nedan!

Skolplacering i annan kommun än Nacka

Många familjer som flyttar inom Stockholmsområdet vill att deras barn ska gå kvar i sin gamla skola – oftast terminen ut, ibland längre. Börja med att ta kontakt med rektor på skolan och meddela att familjen bytt hemkommun. Det är rektorn som avgör om ditt barn kan gå kvar på skolan, och i så fall – hur länge.

Om ditt barn kan gå kvar på den gamla skolan ska du snarast meddela detta till er nya hemkommun - Nacka kommun. Nacka kommun behöver dessa uppgifter för vår skolpliktsbevakning men även för utbetalning av skolchecken till skolan i annan kommun.

Gör så här för att meddela skolplacering i annan kommun

Klicka på knappen nedan för att komma till en e-tjänst där du loggar in med BankID. I e-tjänsten lämnar du information om ditt barns skolplacering i annan kommun än Nacka. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda logga in i e-tjänsten.

Länk till e-tjänsten Meddela skolplacering utanför Nacka

Ansöka om skolplats i Nacka

Ansökan om skolplacering på en skola i Nacka gör du i e-tjänsten Mitt Skolval och talar om från och med vilket datum du önskar skolplacering i Nacka kommun. Länk till Mitt Skolval hittar du längst ner i detta block. Men läs gärna igenom alla punkterna innan du loggar in och ansöker!

Antal alternativ och inbördes rangordning

Du ska välja tre skolor i e-tjänsten och ange skolorna i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

Välja en fristående skola i Nacka?

Vill du ansöka till en fristående skola i Nacka? Då måste du utöver registreringen i e-tjänsten Mitt Skolval även göra en ansökan direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.

Hitta och jämför skolor

Jämföraren ger dig underlag för att kunna göra ett bra kundval! Jämföraren innehåller fakta om skolorna och olika kvalitetsmått hämtade från enkätundersökningar och statistik. Du kan söka fram skolorna via karta och göra jämförelser.

Länk till Jämföraren

Styrk din kommande Nacka-adress

Du ansöker om plats via e-tjänsten Mitt skolval. Om eleven inte är folkbokförd i Nacka måste du i e-tjänsten bifoga ett dokument som styrker den kommande adressen i Nacka.

Enligt Nacka kommuns riktlinjer behandlas en skolansökan för en elev som är på väg att flytta till kommunen på samma sätt som ansökningar för elever som redan är folkbokförda i Nacka under förutsättning att

 • vårdnadshavarna, i direkt samband med att skolvalet görs i e-tjänsten, styrker kommande adress och inflyttningsdatum, med hyreskontrakt, köpekontrakt eller liknande.
 • planerat inflyttningsdatum är innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart. (Om skolvalet avser plats till höstterminens start).

Observera att placeringen kan komma att omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt ej skett enligt skolvalsansökan.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola

Instruktion för dig som inte är folkbokförd i Nacka

Om du ännu inte är folkbokförd i Nacka behöver du börja med att hämta barnets personuppgifter enligt punkterna nedan innan du kan välja skola.

Gör så här om du inte är folkbokförd i Nacka:

 1. Tryck på knappen "Lägg till barn/Ansök i ny kommun".
 2. En ny sida öppnas. Öppna rullgardinsmenyn genom att klicka på neråtpilen i menyn.
 3. Välj ”Nacka”
 4. Skriv in barnets personnummer (12 siffror) i fältet.
  Nu hämtas barnets personuppgifter från folkbokföringen.
  E-tjänsten kontrollerar att du som är inloggad verkligen är vårdnadshavare för det/de barn som du lägger till.
 5. Nu kan du fortsätta med att välja skola för ditt barn genom att trycka på ditt barns namn.

När kan jag ansöka?

Nedan ser du datum för ansökan om byte av skola:

Önskar plats

Ansökan öppnar

Ansökan stänger

Placeringsbesked

Höstterminen 2024 10 juni 31 juli 11 augusti
Höstterminen 2024 23 augusti 29 augusti 6 september
Höstterminen 2024 9 september 23 september 3 oktober
Höstterminen 2024 22 oktober 4 november 14 november
Vårterminen 2025 18 november 9 december 16 december

Några frågor?

Har du andra frågor som inte besvaras här? Då är du välkommen att kontakta Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se

Sidan uppdaterades: