Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunala skolor med färdighetsprov

Vissa profilklasser kräver särskilda färdigheter i profilämnet. Enligt Skolförordningen kan kravet finnas i ämnena bild, musik eller idrott och hälsa. Dessa färdigheter kan testas i ett färdighetsprov från och med årskurs 7. För att få använda färdighetsprov från årskurs 4 ska huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen.

Färdighetsproven kan användas som

  1. villkor för antagning till en viss skolenhet eller elevgrupp,
  2. grund för urval till en viss skolenhet eller elevgrupp när det finns fler sökande än platser, och
  3. villkor för fortsatt utbildning vid en viss skolenhet eller elevgrupp.

När färdighetsprov används som grund för urval till en viss skolenhet får ingen annan urvalsgrund tillämpas.

Kommunala skolor i Nacka med färdighetsprov

I Nacka finns två kommunala skolor, Järla skola och Eklidens skola, som har färdighetsprov vid antagning.

Nacka Musikklasser

Nacka Musikklasser har sin verksamhet i årskurs 4–6 på Järla skola och i årskurs 7–9 flyttar eleverna över till Eklidens skola.

Nacka Musikklasser har nationellt intag vilket betyder att det är resultatet från färdighetsprovet som avgör vilka elever som får plats, oavsett var eleven är folkbokförd.

Eklidens idrottsklasser

Eklidens skola har även idrottsklasser i årskurs 7–9. Till Eklidens idrottsklasser sker antagning av elever folkbokförda i annan kommun än Nacka endast i mån av plats.

Klicka på blocken nedan för mer information om verksamheten i dessa profilklasser samt hur du gör för att ansöka.

Sidan uppdaterades: