Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om mätningen

För att underlätta för dig som ska svara på mätningen av digital mognad har vi sammanställt frågor och svar som förtydligar hur du ska ta dig an olika delar i mätningen.

Mätningen genomförs i hela organisationen till ett urval av medarbetare. Svaren är anonyma och kan inte kopplas till enskilda personer.

När mätningen startar får du som ska svara ett e-postmeddelande med en länk till enkäten. Du svarar genom att klicka på länken och följa instruktionerna i enkäten.

Efter att mätningsperioden är slut kommer svaren att sammanställas på aggregerad nivå. Till viss del kan då också jämförelser göras mellan olika delar av organisationen, beroende på andelen respondenter som svarat.

Ska alla svara på samtliga frågor?

Ja, alla respondenter ska svara på samtliga frågor. Det kan upplevas svårt att svara på vissa frågor, men vid varje påstående finns en beskrivande hjälptext. Hovra med muspekaren över ?-symbolen bredvid påståendet, så visas hjälptexten.

Om du ändå känner dig osäker på innebörden av frågan, eller inte tycker att du kan bedöma påståendet, välj svarsalternativ ”vet ej”.

Hur ska jag välja verksamhet och roll? Det matchar inte hur Nacka är organiserat.

Beskrivningen av verksamhetstyper och roller är generaliserade för att kunna användas i nationella jämförelser. Välj det verksamhetsområde du bedömer ligger närmast den verksamhet du är del av.

För att ange din roll gäller följande: Är du politiker eller innehar en chefsbefattning så väljer du den roll som bäst motsvarar din befattning, annars ska du välja rollen ”Handläggare”. I detta sammanhang likställs handläggare med alla typer av verksamhetsnära roller som t ex verksamhetsutvecklare, projektledare, specialist etc.

Vad avses med ”organisation” i frågorna?

Som respondent ska du svara utifrån den nämnd din verksamhet tillhör. Är du politiker eller tillhör kommunledningen ska du svara utifrån Nacka kommun övergripande, exklusive bolagen. Undantag gäller för de frågor som handlar om organisationens IT-avdelning, se nedan.

Vad avses med "organisationens IT-avdelning"?

I mätningen ombeds du svara på frågor om organisationens IT-avdelning. I Nacka avser detta Digitaliseringsenheten, utifrån vår kommungemensamma förvaltning och utveckling av IT-stöd.

Sidan uppdaterades: